£2.74

Room on the Broom

Actions and Detail Panel

£2.74

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Ynysangharad War Memorial Park (Wild Zone)

Pontypridd

Pontypridd

CF37 4PD

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

Contact the organizer to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
This month we go flying on our broomsticks! With storytelling and percussion this Artis Outdoors activity is great fun for the under 4's.

About this event

Come and join us on an outdoor adventure! Led by Artis Community staff and guest artists, we welcome you to join us for a socially distanced nurture with nature outdoor session.

Join us for our Nurture with Nature Artis Outdoors session based in the Wild Zone of Ynysangharad Park. This month we go flying on broomsticks! Calling all little mud monsters to come on an adventure with us! But beware of the fierce dragon hidden in the trees! With storytelling and percussion this Artis Outdoors activity is great fun for the under 4's. We'll be getting crafty with clay making our own mud monster, make potions in our cauldrons and have lots of fun in the wild wild woods! Optional fancy dress!

The session will start at 10:30am - 12:00pm for children under the age of 4.

Friday 22nd October.

To help keep our activity sustainable there is a cost of £2 per adult.

All participants to bring their own blankets, refreshments and toys. Hand sanitizer will be provided on entry and exit of the activity and toilet and hand washing facilities provided in the nearby Lido.

A safety disclaimer and consent from will need to be completed on booking and track and trace details provided.

Activity will take place in the 'Wild Zone' fenced off gated area between the bowls pavillion and the cricket pitch.

-----------

Dewch i ymuno â ni ar antur awyr agored! Dan arweiniad staff Artis Cymuned ac artistiaid gwadd, rydym yn eich croesawu i ymuno â ni am sesiwn anogaeth awyr agored gyda natur cymdeithasol.

Ymunwch â ni ar gyfer ein sesiwn Artis Awyr Agored Meithrin gyda Natur wedi'i leoli ym Mharth Gwyllt Parc Ynysangharad. Y mis hwn rydyn ni'n hedfan ar ein broomstics! Yn galw are bob anghenfil mwd bach i ddod ar antur gyda ni! Ond byddwch yn wyliadwrus o'r ddraig ffyrnig sydd wedi'i chuddio yn y coed! Gydag adrodd straeon ac offerynnau taro mae'r gweithgaredd Artis awyr agored hwn yn llawer o hwyl i blant dan 4 oed. Byddwn yn mynd yn grefftus gyda chlai yn gwneud ein anghenfil mwd ein hunain, yn gwneud llymaid yn ein crochanau ac yn cael llawer o hwyl yn y coed gwyllt gwyllt! Gwisg ffansi yn dewisol!

Bydd y sesiwn yn dechrau am 10:30 y.y.b - 12:00 y.y.p i blant o dan 4 oed.

Er mwyn helpu i gadw ein gweithgareddau yn gynaliadwy mae cost o £2 yr oedolyn.

Pawb sy'n cymryd rhan i ddod â'u blancedi, llunieath a theganau eu hunain. Bydd glanweithydd dwylo yn cael ei ddarparu wrth fynd i mewn ac allan o'r gweithgareddau a'r cyfleusterau toiled a golchi dwylo a ddarperir yn y Lido gerllaw.

Bydd angen i ymwadiad diogelwch a ffurflen ganiatâd fod yn gystadleuol wrth archebu ac trac ac orlhain manylion a ddarperir.

Bydd y gweithgareddau yn digwydd yn y 'Parth Gwyllt' wedi'i ffensio oddi ar ardalgatiau rhwng y Pafiliwn Bowles a'r cae criced.

Share with friends

Date and time

Location

Ynysangharad War Memorial Park (Wild Zone)

Pontypridd

Pontypridd

CF37 4PD

United Kingdom

View Map

Refund policy

Contact the organizer to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

{ _('Organizer Image')}

Organizer Artis Community

Organizer of Room on the Broom

Save This Event

Event Saved