£0 – £60
RS Thomas & ME Eldridge Poetry & Arts Festival 2022   Time & Tide

RS Thomas & ME Eldridge Poetry & Arts Festival 2022 Time & Tide

Actions and Detail Panel

£0 – £60

Date and time

Location

St Hywyn's Church

Crud y Werin School

The Sailing Club

Aberdaron

LL53 8BE

United Kingdom

View map

Refund policy

Refunds up to 30 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

The 8th annual Poetry & Arts Festival;celebrating the lives and work of RS Thomas & ME Eldridge in the Welsh coastal village of Aberdaron.

About this event

www.rsthomaspoetry.co.uk 

RS Thomas & ME Eldridge lived in the Welsh coastal village of Aberdaron where he was vicar and she an artist.The first festival was held in 2014. Since then we have been honoured to welcome distinguished speakers from the United Kingdom and the United States, including our patron Rowan Williams, the former Archbishop of Canterbury. The festival has sponsored fresh expressions of the poetry and art for new audiences. Our festival location in Aberdaron on the Llŷn Peninsula enables people to experience first-hand the landscapes that inspired the poetry of Thomas and the art of Eldridge.The Festival is now managed by the RS Thomas & ME Eldridge Society and is a key part of its mission to bring together people with an appreciation of the literary and artistic works, musical compositions, people and places associated with RS Thomas and ME Eldridge.

www.rsthomaspoetry.co.uk 

Bydd 8ed Gŵyl flynyddol o Farddoniaeth a Chelf dros un penwythnos, yn dathlu RS Thomas ac ME Eldridge yn cael ei chynnal yn Aberdaron, y pentref ym mhen draw Llŷn ble roedd ef yn ficer a hithau’n arlunydd. Yn 2014 y cynhaliwyd yr ŵyl gyntaf.  Ers hynny mae wedi bod yn fraint croesawu siaradwyr enwog o’r Deyrnas Unedig a’r Unol Daleithiau, gan gynnwys ein noddwr Rowan Williams, cyn Archesgob Caergaint. Mae’r ŵyl wedi noddi mynegi barddoniaeth a chelf ar eu newydd wedd ar gyfer cynulleidfaoedd newydd. Gyda’r ŵyl yn cael ei chynnal yn Aberdaron ym Mhen Llŷn, bydd pobl yn cael eu blas eu hunain ar y tirweddau a fu’n ysbrydoli barddoniaeth Thomas a chelf Eldridge.Erbyn hyn mae’r Ŵyl yn cael ei rheoli gan Gymdeithas RS Thomas & ME Eldridge ac mae’n rhan allweddol o’i chenhadaeth i ddod â phobl ynghyd sy’n gwerthfawrogi'r gweithiau llenyddol ac artistig, y cyfansoddiadau cerddorol a’r bobl a lleoedd sy'n gysylltiedig ag RS Thomas ac ME Eldridge.  

       

                                                           

                               

                                 

                                                                     

                                                     

                             

                                 

                             

                                           

                                                     

                                   

RS Thomas & ME Eldridge Poetry & Arts Festival 2022   Time & Tide image
RS Thomas & ME Eldridge Poetry & Arts Festival 2022   Time & Tide image

Share with friends

Save This Event

Event Saved