Free

RSC Romeo and Juliet: Professional Development Day for Teachers | Diwrnod D...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St David's Hall

The Hayes

Cardiff

CF10 1AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

RSC: Romeo and Juliet

i Athrawon Cynradd ac Uwchradd

dydd Llun 4 Mawrth 2019 | 10:00 - 16:00 St David's Hall, Caerdydd

Drwy A2 Clymu, y rhwydwaith celfyddydau ac addysg thanbarthol a redir gan Actifyddion Artistig, rydym yn cynnig diwrnod Dysgu Proffesiynol i athrawon i chwilio testun Romeo and Juliet. Bydd y diwrnod hyfforddi yma’n golygu gweithio gydag Actorion yr RSC ac Ymarferwyr Addysg ac mae modd cymhwyso’r strategaethau dysgu mae’n eu cynnig yn llwyddiannus i Shakespeare a thestunau cymhleth eraill a ddefnyddir ym meysydd llafur Saesneg a Llythrennedd.

Roedd athrawon roddodd adborth ar weithdai cynt yn gytûn bod ganddyn nhw, ar ddiwedd y diwrnod, dechnegau amlddefnydd newydd i’w rhoi ar waith yn yr ystafell ddosbarth. Amcan y cyrsiau diwrnod hyn yw rhoi i chi strategaethau a syniadau newydd i’w dwyn i’ch canlyn yn ôl i’r ystafell ddosbarth. Dan arweiniad artistiaid sy’n arfer eu crefft a chanddynt wybodaeth benodol am y celfyddydau mewn cyd-destunau addysgol, mae pob diwrnod yn cyfuno arfer ymarferol a gweithredol yn ogystal â’r cyfle i rannu a rhwydweithio ag athrawon, cydweithwyr ac artistiaid eraill.

Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £150 y diwrnod.

RSC: Romeo and Juliet

For Primary and Secondary school teachers

Monday 4 March 2019 | 10:00 - 16:00 | St David's Hall, Cardiff

Through A2 Connect the regional arts and education network run by Arts Active we are offering a Professional Learning day for teachers exploring the text of Romeo and Juliet. Working with RSC Actors and Education Practitioners, the active teaching strategies offered in this training day can be successfully applied to Shakespeare and other complex texts used in English and Literacy.

Teachers’ feeding back on past workshops agreed that they came away from the day with new versatile techniques to apply in the classroom. Our day long courses aim to leave you with new strategies and ideas to take back to your classroom. Lead by practising artists with specific knowledge of arts in educational contexts each day combines both hands on and active practise as well as the opportunity to share and network with other teachers, colleagues and artists.

Places on the course are free to book and the network will sponsor your attendance by supporting the cost of supply staff up to £150 per day.

Share with friends

Date and Time

Location

St David's Hall

The Hayes

Cardiff

CF10 1AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved