Free

SAILS - Preparation for Induction and Transition: What works?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Great Hall, Room GH018

Bay Campus

Swansea University

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

Event description

Description

Are you involved in organising College induction activities? Would you like to develop new ways of engaging with students to help them settle into university life?

Join SAILS for this interactive workshop to consider student transition into and through the first year of Higher Education, prepare for College induction activities and find out what works!

Meet colleagues from across the University, share good practice, consider changes to future induction and transition activities and enjoy a free light lunch.

This workshop will cover good practice for:

  • Student transition into and through the first year, including pre-arrival, initial induction and continuing interventions throughout the year

  • Inclusivity in induction and transition

  • Student involvement in planning and evaluating induction and transition activities

A light lunch will be provided and will include vegetarian and gluten free options. If you have other special dietary requirements or access requirements, please email inclusivity@swansea.ac.uk.

Register now using your Swansea University email address.

A light lunch will be provided from 12:00.

The workshop will start at 12:15.


FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

Please email inclusivity@swansea.ac.uk

Do I have to bring my printed ticket to the event?

There is no need to bring your ticket with you.

Is my registration fee or ticket transferrable?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk.

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk and ask your colleague to register for the event.CYMRAEG

SAILS - Paratoi ar gyfer Sefydlu a Phontio: Beth sy'n gweithio?

Ydych chi'n ymwneud â threfnu gweithgareddau sefydlu yn eich Coleg? Hoffech chi ddatblygu ffyrdd newydd o ymwneud â myfyrwyr er mwyn eu helpu i ymgartrefu yn y brifysgol?

Ymunwch â SAILS am y gweithdy rhyngweithiol hwn i ystyried profiad myfyrwyr o bontio i addysg uwch a thrwy'r flwyddyn gyntaf, i baratoi ar gyfer gweithgareddau sefydlu yn eich Coleg a thrafod beth sy'n gweithio!

Byddwch yn cwrdd â chydweithwyr o bob rhan o'r Brifysgol, yn rhannu arfer da, yn ystyried newidiadau i weithgareddau sefydlu a phontio yn y dyfodol ac yn mwynhau cinio ysgafn am ddim.

Bydd y gweithdy hwn yn ymdrin ag arfer da yn y meysydd canlynol:

  • Profiad myfyrwyr o bontio i addysg uwch a thrwy'r flwyddyn gyntaf, gan gynnwys cyn cyrraedd, sefydlu cychwynnol ac ymyriadau drwy gydol y flwyddyn

  • Cynwysoldeb mewn gweithgareddau sefydlu a phontio

  • Cynnwys myfyrwyr wrth gynllunio a gwerthuso gweithgareddau sefydlu a phontio

Darperir cinio ysgafn a fydd yn cynnwys dewisiadau llysieuol a dim glwten. Os oes gennych anghenion eraill o ran diet neu hygyrchedd, e-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk

Cofrestrwch nawr, gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd cinio ysgafn ar gael o 12:00.

Bydd y gweithdy’n cychwyn am 12:15.


Ble gallaf gysylltu â'r trefnydd os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

E-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


A fydd yn rhaid i mi ddangos tocyn wedi'i argraffu?

Nid oes yn rhaid i chi ddod â'ch tocyn gyda chi.


A oes modd i mi drosglwyddo fy ffi cofrestru neu fy nhocyn i rywun arall?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os nad oes modd i chi fynychu bellach dylech ganslo eich cofrestriad ar Eventbrite neu drwy e-bostio cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


A fyddai'n dderbyniol pe na bai'r enw ar fy nhocyn yn cyfateb i'r person sy'n mynychu'r digwyddiad?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os nad oes modd i chi fynychu bellach dylech ganslo eich cofrestriad ar Eventbrite neu drwy e-bostio cynwysoldeb@abertawe.ac.uk a gofynnwch i'ch cydweithiwr gofrestru ei hun ar gyfer y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

The Great Hall, Room GH018

Bay Campus

Swansea University

Swansea

SA1 8EN

United Kingdom

Save This Event

Event Saved