Free

SAILS Seminar - Directed Independent Learning Toolkit for Staff - Bay Campu...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Room 019, The College

Bay Campus | Campws y Bae

Swansea University | Prifysgol Abertawe

Swansea | Abertawe

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

SAILS Community of Practice for Learner Success

Come to a seminar on Wednesday 16th January 2019 from 10:00 – 12:00 to explore a toolkit for staff who teach on how students can be supported to develop as fully autonomous learners.

Please note, this is a repeat of the event held on Singleton Campus on 22 September 2018 and is for Swansea University staff only.

Register now using your Swansea University email address.

SAILS Cymuned Ymarfer ar gyfer Llwyddiant Dysgwyr

Pecyn Cymorth Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd i Staff

Dewch i Seminar ar ddydd Mercher 16 Ionawr 2019 o 10.00 – 12.00 er mwyn archwilio pecyn cymorth i staff sy'n dysgu ar sut y gellir cefnogi dysgwyr i ddatblygu’n ddysgwyr annibynnol.

Sylwer, yr un digwyddiad yw hwn a gynhaliwyd ar Gampws Singleton ar 22 Medi 2018, ac mae ar gyfer staff Prifysgol Abertawe yn unig.

Cofrestrwch nawr, gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost ym Mhrifysgol Abertawe.


FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

Please email inclusivity@swansea.ac.uk.

Do I have to bring my printed ticket to the event?

There is no need to bring your ticket with you.

Is my registration fee or ticket transferrable?

Tickets are non-transferable. If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk and ask your colleague to register for the event.

Cymraeg

Ble gallaf gysylltu â'r trefnydd os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

E-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk

A fydd yn rhaid i mi ddangos tocyn wedi'i argraffu?

Nid oes yn rhaid i chi ddod â'ch tocyn gyda chi.

A oes modd i mi drosglwyddo fy ffi cofrestru neu fy nhocyn i rywun arall?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os nad oes modd i chi fynychu bellach dylech ganslo eich cofrestriad ar Eventbrite neu drwy e-bostio cynwysoldeb@abertawe.ac.uk

A fyddai'n dderbyniol pe na bai'r enw ar fy nhocyn yn cyfateb i'r person sy'n mynychu'r digwyddiad?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os nad oes modd i chi fynychu bellach dylech ganslo eich cofrestriad ar Eventbrite neu drwy e-bostio cynwysoldeb@abertawe.ac.uk a gofynnwch i'ch cydweithiwr gofrestru ei hun ar gyfer y digwyddiad.

Share with friends

Date and Time

Location

Room 019, The College

Bay Campus | Campws y Bae

Swansea University | Prifysgol Abertawe

Swansea | Abertawe

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved