Free

SAILS workshop on Student Interventions for Success

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Vivian Tower, Room 404,

Singleton Campus

Swansea University

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Are you involved in or do you make academic and/or pastoral interventions with students in order to support their retention, progression and/or attainment? Would you like to discuss with colleagues from other Colleges/Schools how you and they manage student interventions and what data is being used?

Join SAILS for this interactive workshop on Student Interventions for Success.

Meet colleagues from across the University, hear about internal and external good practice and reflect on how you can use student data to determine appropriate and timely interventions to help your students succeed.

Light refreshments will be provided from 1:00pm.

If you have any access requirements, please email inclusivity@swansea.ac.uk.

This workshop is open to all College/School based academic or professional service staff in Swansea University who support students’ learning academically or pastorally by making or arranging interventions.

Register now using your Swansea University email address.

FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

Please email inclusivity@swansea.ac.uk

Do I have to bring my printed ticket to the event?

There is no need to bring your ticket with you.

Is my registration fee or ticket transferrable?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends?

Tickets are non-transferable.

If you are no longer able to attend, please cancel your registration on Eventbrite or by emailing inclusivity@swansea.ac.uk and ask your colleague to register for the event.Ydych chi'n gyfrifol am ymyriadau academaidd a/neu fugeiliol ar gyfer myfyrwyr, neu'n ymwneud â'r rhain, er mwyn eu cefnogi i aros yn y brifysgol, eu helpu gyda’u cynnydd a/neu eu cyflawniad? Hoffech chi drafod â chydweithwyr o Ysgolion/Colegau eraill sut rydych chi a nhw'n rheoli ymyriadau ar gyfer myfyrwyr a pha ddata sy'n cael ei ddefnyddio.

Ymunwch â SAILS am y gweithdy rhyngweithiol hwn ar Ymyriadau er mwyn Llwyddiant Myfyrwyr.

Cewch gyfle i gwrdd â chydweithwyr o bob rhan o'r Brifysgol, clywed am arfer da mewnol ac allanol a myfyrio ar sut gallwch ddefnyddio data myfyrwyr i benderfynu ar ymyriadau priodol ac amserol i helpu eich myfyrwyr i lwyddo.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael cyn y ddarlith o 1pm ymlaen.

Os oes gennych unrhyw anghenion hygyrchedd, e-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk.

Mae'r gweithdy hwn ar gael i holl staff academaidd neu wasanaethau proffesiynol Colegau/Ysgolion Prifysgol Abertawe sy'n darparu cymorth academaidd neu fugeiliol i fyfyrwyr drwy ddarparu neu drefnu ymyriadau.

Cofrestrwch nawr, gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost ym Mhrifysgol Abertawe.

Ble gallaf gysylltu â'r trefnydd os oes gennyf unrhyw gwestiynau?

E-bostiwch cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


A fydd yn rhaid i mi ddangos tocyn wedi'i argraffu?

Nid oes yn rhaid i chi ddod â'ch tocyn gyda chi.

A oes modd i mi drosglwyddo fy ffi cofrestru neu fy nhocyn i rywun arall?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os nad oes modd i chi fynychu bellach dylech ganslo eich cofrestriad ar Eventbrite neu drwy e-bostio cynwysoldeb@abertawe.ac.uk


A fyddai'n dderbyniol pe na bai'r enw ar fy nhocyn yn cyfateb i'r person sy'n mynychu'r digwyddiad?

Ni chaniateir trosglwyddo tocynnau.

Os nad oes modd i chi fynychu bellach dylech ganslo eich cofrestriad ar Eventbrite neu drwy e-bostio cynwysoldeb@abertawe.ac.uk a gofynnwch i'ch cydweithiwr gofrestru ei hun ar gyfer y digwyddiad.


Share with friends

Date and Time

Location

Vivian Tower, Room 404,

Singleton Campus

Swansea University

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved