SBGF Technical Briefing -North Wales- Cyfarfod Briffio Technegol CTBD
Free
SBGF Technical Briefing -North Wales- Cyfarfod Briffio Technegol CTBD

SBGF Technical Briefing -North Wales- Cyfarfod Briffio Technegol CTBD

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Wales Council for Voluntary Action

Morfa Hall

Bath Street

Rhyl

LL18 3EB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bydd y Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru i'w galluogi i dyfu a chreu cyfleoedd am waith. Bydd Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn cynnal gwaithdy i gyflwyno ac egluro'r cymorth sydd ar gael.

The Social Business Growth Fund will support social businesses in Wales financially to enable them to grow and create job opportunities. Social Investment Cymru will run a workshop to introduce and explain the support available.


Share with friends
Date and Time
Location

Wales Council for Voluntary Action

Morfa Hall

Bath Street

Rhyl

LL18 3EB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved