SBGF Technical Briefing -South East Wales- Cyfarfod Briffio Technegol CTBD
Sold Out
SBGF Technical Briefing -South East Wales- Cyfarfod Briffio Technegol CTBD

SBGF Technical Briefing -South East Wales- Cyfarfod Briffio Technegol CTBD

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Wales Council for Voluntary Action

Baltic House

Mount Stuart Square

Cardiff

CF10 5FH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Bydd y Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol yn rhoi cymorth ariannol i fusnesau cymdeithasol yng Nghymru i'w galluogi i dyfu a chreu cyfleoedd am waith. Bydd Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn cynnal gwaithdy i gyflwyno ac egluro'r cymorth sydd ar gael. 

Os na allwch ddod, sylwch y byddwn hefyd yn cynnal gweminar ddydd Iau 27ain Hydref, am ragor o fanylion https://www.eventbrite.co.uk/e/sbgf-technical-briefing-webinar-cyfarfod-briffio-technegol-ctbd-tickets-28395342233

The Social Business Growth Fund will support social businesses in Wales financially to enable them to grow and create job opportunities. Social Investment Cymru will run a workshop to introduce and explain the support available.

If you are unable to attend, please note we will also host a webinar on Thursday 27th October, for more details https://www.eventbrite.co.uk/e/sbgf-technical-briefing-webinar-cyfarfod-briffio-technegol-ctbd-tickets-28395342233


Share with friends
Date and Time
Location

Wales Council for Voluntary Action

Baltic House

Mount Stuart Square

Cardiff

CF10 5FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved