Free

SBW Conference Masterclasses & Fringe Events

Event Information

Location

Location

Venue Cymru

Venue Cymru

Promenade

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description
At this year’s SBW Conference we will be running a number of masterclasses and fringe events for you to attend. Further details below.

About this Event

At this year's conference we will be running a number of masterclasses and fringe events that will provide you with the inspiration, ideas and practical skills you need to take your business to the next level.

We’ve brought a team of experts in for a series of masterclasses that will give you the edge on your competitors, by looking at issues such as business succession and leadership, making digital technology central to the work of your business, how to win more contracts, and how to measure the impact of your businesses on the wider community.

For the first time, we will also be providing special fringe events during the conference lunch break. Among these is facilitated B2B networking, run by Tracy Griffiths who is known as ‘Cheshire’s Mrs Business’! You can leave the event with strong business leads to follow up on.

Places are limited on the masterclasses and fringe events, so please secure your place in advance by selecting your choices from the ticket selection menu. The masterclasses will run once in the morning and repeated again in the afternoon, so please select one AM and one PM session to attend. All sessions are optional.

For further information on the masterclasses and fringe events we are running, please visit: https://wales.coop/social-business-conference-2019/masterclasses-and-fringe-events/

Thank you

Yn y gynhadledd eleni, byddwn yn cynnal nifer o ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau ymylol a fydd yn cynnig ysbrydoliaeth, syniadau a’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen arnoch chi i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf.

Rydym wedi gwahodd tîm o arbenigwyr i gynnal cyfres o ddosbarthiadau meistr a fydd yn eich helpu i fod yn fwy cystadleuol, gan edrych ar faterion megis olyniaeth ac arweinyddiaeth fusnes, sicrhau bod technoleg ddigidol yn ganolog i waith eich busnes, sut i ennill mwy o gontractau a sut i fesur effaith eich busnesau ar y gymuned ehangach.

Mae'r rhain yn cynnwys sesiwn rwydweithio B2B wedi'i hwyluso, a gaiff ei chynnal gan Tracy Griffiths a sy'n cael ei chydnabod fel 'Mrs Busnes Swydd Gaer'! Gallwch feithrin cysylltiadau cadarn ag arweinwyr busnes yn ystod y digwyddiad at y dyfodol.

Nid oes llawer o leoedd ar gael yn y dosbarthiadau meistr a’r digwyddiadau ymylol, felly sicrhewch eich lle o flaen llaw trwy ddewis eich sesiynau o’r ddewislen docynnau. Bydd y dosbarthiadau meistr yn cael eu cynnal unwaith yn y bore ac yn cael eu hailadrodd yn ystod y prynhawn, felly dewiswch un sesiwn fore ac un sesiwn brynhawn i’w mynychu. Mae pob sesiwn yn ddewisol.

Am ragor o wybodaeth fanwl ynglŷn â’r dosbarthiadau meistr a’r digwyddiadau ymylol rydym yn eu cynnal, ewch i: https://cymru.coop/cynhadledd-busnes-cymdeithasol-cymru-2019/dosbarthiadau-meistr-a-digwyddiadau-ymylol/

Diolch

Location

Venue Cymru

Venue Cymru

Promenade

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved