Sales Ended

SEAL Training, Hyfforfddiant SEAL

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Village Hotel Club Swansea

Langdon Road

Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

SEAL - Social and emotional aspects of learning training. Comprises of a day training with a toolkit comissioned by Welsh Government to support mental and emotional health and wellbeing.


SEAL - Hyfforddiant ar gyfer ysgolion cynradd yn cynnig dull gweithredu sy’n berthnasol i’r ysgol gyfan o ran helpu disgyblion i ddatblygu sgiliau cymdeithasol ac emosiynol, a hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol

Share with friends

Date and Time

Location

Village Hotel Club Swansea

Langdon Road

Swansea

SA1 8QY

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved