Free

Secondary Teacher CPD |Introduction to Programming using Scratch

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
This session will focus on the fundamental programming concepts using the friendly drag-and-drop programming environment Scratch.

About this event

This session is one of a collection of events focused on the key concepts of Game Development, being facilitated by Bridgend College in Partnership with Swansea University and Technocamps.

Introduction to Programming using Scratch - This session will focus on the fundamental programming concepts using the friendly drag-and-drop programming environment Scratch. By the end of this session you will have seen how to implement algorithms within Scratch to build up a game, and will receive links to additional resources to develop on these further.

Other sessions:

21/04/21 - Roles in the Games Industry https://www.eventbrite.co.uk/e/145862854725

05/05/21 - Teaching Game Design https://www.eventbrite.co.uk/e/145870014139

Mae'r sesiwn hon yn un o gasgliad o ddigwyddiadau sy'n canolbwyntio ar gysyniadau allweddol Datblygu Gemau, sy'n cael ei hwyluso gan Goleg Pen-y-bont ar Ogwr mewn Partneriaeth â Phrifysgol Abertawe a Technocamps.

Cyflwyniad i Raglennu gan ddefnyddio Scratch - Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar y cysyniadau rhaglennu sylfaenol gan ddefnyddio'r amgylchedd rhaglennu llusgo a gollwng cyfeillgar Scratch. Erbyn diwedd y sesiwn hon byddwch wedi gweld sut i weithredu algorithmau o fewn Scratch i adeiladu gêm, a byddwch yn derbyn dolenni i adnoddau ychwanegol i ddatblygu ar y rhain ymhellach.

Sesiynau eraill:

05/05/21 - Addysgu Dylunio Gemau https://www.eventbrite.co.uk/e/145870014139

21/04/21 - Rolau yn y Diwydiant Gemau https://www.eventbrite.co.uk/e/145862854725

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved