Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Winding House

Cross Street

Elliots Town

NP24 6EG

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The Arts and Education Network: South East Wales presents a FREE masterclass designed to show teachers how to use the objects in museum collections to develop creative and cross-curricular learning opportunities, both on-site and in the classroom.

Over the course of the day you will learn practical techniques for using collections items including objects, paintings, and documents to inspire creative outputs across a range of subject areas. Attendees will work with both loan handling collections and the Winding House museum displays.

The day will be delivered by Karin Molson- Monmouthshire Museums Service Learning Manager and Arts Champion, Mark Batchelder, The Winding House Lifelong Learning Officer, and Lucy-Ann Pickering, The Royal Mint Museum Education and Learning Manager.

At the end of the day you will have a number of ideas and resources to take back to the classroom with you. All materials will be provided.

Who Can Attend?

This masterclass is only open to teachers and heritage educators who live and/or work in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.


We Pay For Cover

To help teachers take advantage of this opportunity, the Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 to the cost of supply cover.

Lunch provided.


Trosolwg

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn cyflwyno dosbarth meistr AM DDIM a ddyluniwyd i ddangos i athrawon sut i ddefnyddio’r gwrthrychau mewn casgliadau’r amgueddfa i ddatblygu cyfleoedd dysgu creadigol a chroes-gwricwlaidd, ar y safle ac yn yr ystafell ddosbarth.

Yn ystod y dydd, byddwn yn dysgu technegau ymarferol er mwyn defnyddio’r eitemau casgliad gan gynnwys gwrthrychau, peintiadau a dogfennau i ysbrydoli cynhyrchion creadigol ar draws ystod o feysydd pwnc. Bydd mynychwyr yn gweithio gyda chasgliadau trin a thrafod ac arddangosiadau amgueddfa’r Tŷ Weindio.

Bydd y diwrnod yn cael ei gyflwyno gan Karin Molson- Rheolwr Dysgu Gwasanaeth Amgueddfeydd a Phencampwr y Celfyddydau Sir Fynwy, Mark Batchelder - Swyddog Dysgu Gydol Oes y Tŷ Weindio a Lucy-Ann Pickering - Rheolwr Amgueddfa Addysgu a Dysgu'r Royal Mint

Ar ddiwedd y dydd, bydd gennych nifer o syniadau ac adnoddau i fynd nôl i’r dosbarth gyda chi. Bydd pob deunydd yn cael ei ddarparu.

Pwy All Fynychu?

Mae’n flin gennym mae’r dosbarth meistr hwn ond ar gael i athrawon ac addysgwyr treftadaeth sy’n byw ac/neu’n gweithio ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen.

Rydym yn talu am athrawon cyflenwi

I helpu athrawon i gymryd mantais o’r cyfle hwn, gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu

hyd at £100 at gost cyflenwi.

Cinio a ddarperir.

Share with friends

Date and Time

Location

Winding House

Cross Street

Elliots Town

NP24 6EG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved