Multiple Dates

Seed-Saving for Gardeners Course / Cwrs Cadw Hadau i Arddwyr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Insole Court

Fairwater Road

Llandaff

Cardiff

CF5 2LN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Seed-Saving for Gardeners Course

Ever wondered how to optimise your harvest for taste, or how to reduce the volume of your produce that goes to waste? Want to know how to collect and prepare seed for storage, ready for next year? Join Growing the Future’s Horticultural Trainer, Ben, to learn when to harvest your home-grown produce and discover how different storage techniques can provide you with a bounty of produce to enjoy. Ben will also guide you through the processes and techniques essential for successful seed collection, preparation and storage, while preserving genetic diversity.

Booking is essential. 10am-2.30pm. £40 (£36 Concessions, Members and Volunteers of the Botanic Garden and Insole Court) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

1 space for each adult course will be fully subsidised and candidates can apply to the Growing the Future Project by email or letter to - gtfadmin@gardenofwales.org.uk.

Applications to be submitted by a referral letter from GP or registered charity. Offered on a first-come, first-served basis. National Botanic Garden of Wales, Llanarthne, Carmarthenshire, SA32 8HG.

Course delivered as part of the Growing the Future project at Insole Court.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Cadw Hadau i Arddwyr

Ydych chi erioed wedi ystyried sut i wneud y gorau o flas eich cynhaeaf, neu sut i leihau’r nifer o gynnyrch sy’n mynd yn wastraff? Ydych chi am wybod sut i gasglu a pharatoi hadau i’w storio, yn barod ar gyfer y flwyddyn nesaf? Ymunwch â Hyfforddwr Garddwriaeth Tyfu’r Dyfodol, Ben, i ddysgu pryd i gynaeafu eich cynnyrch cartref a darganfod sut y gall gwahanol dechnegau storio roi digon o gynnyrch i chi ei fwynhau. Bydd Ben hefyd yn eich tywys trwy’r prosesau a’r technegau sy’n hanfodol ar gyfer casglu, paratoi a storio hadau yn llwyddiannus, wrth warchod amrywiaeth geneteg.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Caiff 1 lle ar gyfer pob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy e-bost neu lythyr at gtfadmin@gardenofwales.org.uk.

Ceisiadau i’w cyflwyno trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HG.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghwrt Insole.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Location

Insole Court

Fairwater Road

Llandaff

Cardiff

CF5 2LN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved