Free

Seminar Croeso Cymunedol - Preseli - Community Welcome Seminar

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Community cooperation to support tourism, hospitality and sense of place in the Preselis.

About this Event

Ydych chi'n byw neu'n gweithio yn ardal Preseli yn Sir Benfro?

Oes gennych chi ddiddordeb am dwristiaeth yn eich cymuned?

Hoffech chi wybod sut y gall cymunedau a busnesau weithio gyda'i gilydd i groesawu ymwelwyr i'r Preselis?

Do you live or work in the Preseli area of Pembrokeshire?

Do you care about tourism in your community?

Would you like to know how communities and businesses can work together to welcome visitors to the Preselis?

---

Yn y seminar AM DDIM hon, bydd pedwar siaradwr yn dod â'u persbectif a'u harbenigedd i drafod dull cynaliadwy o ddarparu croeso cymunedol unedig i ymwelwyr, gyda chymunedau a busnesau twristiaeth o bob rhan o'r Preseli.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Emma Thornton, Prif Swyddog Gweithredol Ymweld â Sir Benfro, ar bwysigrwydd croeso cymunedol ledled y sir.

In this FREE seminar, four speakers will bring their perspective and their expertise to discuss a sustainable approach to providing a unified community welcome to visitors, with communities and tourism businesses from across the Preselis.

Speakers will include Emma Thornton, CEO Visit Pembrokeshire, on the importance of community welcome across the county.

---

Wedi'i anelu at breswylwyr, aelodau o grwpiau cymunedol a'r rhai sy'n gweithio ym maes twristiaeth, hamdden neu letygarwch yn ardal Preseli yng ngogledd Sir Benfro, bydd y digwyddiad hwn yn galluogi cynrychiolwyr i archwilio'r syniadau a godwyd. Bydd cynrychiolwyr yn cael cyfle i siarad â chyflwynwyr yn ogystal â chymryd rhan mewn trafodaeth ford gron am yr hyn y gallai'r camau nesaf ar gyfer y Preseli fod.

Aimed at residents, members of community groups and those who work in tourism, leisure or hospitality in the Preseli area of north Pembrokeshire, this event will enable delegates to explore the ideas raised. Delegates will have an opportunity to talk to presenters about as well as take part in a round-table discussion about what the next steps for the Preselis might be.


		Seminar Croeso Cymunedol - Preseli - Community Welcome Seminar image
Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved