Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Bydd ail seminar y trefnwyr digwyddiadau yn darparu cyfle unigryw i drefnwyr digwyddiadau wella a hybu arfer da mewn rheoli digwyddiadau. Cynhelir y seminar yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Fehefin 20, 2017 rhwng 9am a 12.00. Bydd rhan gyntaf y seminar yn ddigwyddiad Gwib Gwrdd, gan roi cyfle i’r trefnwyr digwyddiadau drefnu apwyntiadau gyda sefydliadau perthnasol a phenodol gan ymdrin ag ystod ehangach o faterion ynghylch trefnu digwyddiadau o drwyddedu, priffyrdd, marchnata a hyrwyddo, cyswllt â’r cyfryngau, yswiriant digwyddiadau, iechyd a diogelwch. Mae’r cysylltiadau hyn wedi eu dethol o’r adborth a dderbyniom yn seminar cyntaf y cylch trefnwyr digwyddiadau ym mis Ionawr.

Bydd ail hanner y seminar yn canolbwyntio ar gyflwyniadau gan arbenigwyr y diwydiant, ynghyd â chyflwyniad gan CSC sydd wedi lansio cronfa ariannol o £20,000 yn arbennig ar gyfer trefnwyr digwyddiadau.

Bwriad y seminar hwn yw annog trefnwyr digwyddiadau i wella profiad yr ymwelydd a rhoi profiad mwy nodweddiadol o’r Sir yn holl ddigwyddiadau Sir Gaerfyrddin.

Os hoffech gadw lle ar y seminar, cliciwch ar y ddolen isod. Nodwch pwy yr hoffech gwrdd â nhw yn nhrefn blaenoriaeth a’r slot amser cysylltiedig.Share with friends

Date and Time

Location

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Llanarthne

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved