Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Seminar Gwaith Taith Bywyd

About this Event

Erbyn diwedd y seminar hwn bydd ddarpar fabwysiadwyr wedi:

• Derbyn gwybodaeth a dealltwriaeth bellach ar bwysigrwydd Gwaith Taith Bywyd a sut y gall helpu plant a phobl ifanc wedi'u mabwysiadu.

• Archwilio eu rôl o fewn Gwaith Taith Bywyd.

• Nodi ffyrdd y gallant gael trafodaethau gyda'u plentyn/plant am eu gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

• Cael cyfleoedd i ofyn cwestiynau a chlywed rhai awgrymiadau ymarferol i helpu plant i ddeall eu cefndir a hybu ymdeimlad cadarnhaol o hunaniaeth.

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved