Free

SEMINAR PROFFESIYNOL CHERISH PROFESSIONAL SEMINAR

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The CHERISH Professional Seminar - "Climate Change and Coastal Heritage" - will be held on 17 May 2018 in Llandudno, North Wales. Welsh and English programmes are posted below.

The free one day seminar will have three sessions focussing on ‘Strategies for our Changing Coasts – Regional and National Perspectives’, ‘Meeting the challenge: CHERISH Project Update’ and ‘Engaging Coastal Communities’. Refreshments are provided and there will be plenty of opportunity for networking.

Bydd Seminar Proffesiynol CHERISH – “Newid Hinsawdd a Threftadaeth yr Arfordir” – yn cael ei gynnal ar 17 Mai 2018 yn Llandudno, Gogledd Cymru. Mae’r rhaglenni Cymraeg a Saesneg wedi’u postio isod.

Bydd tair sesiwn yn y seminar undydd di-dâl hwn a fydd yn canolbwyntio ar ‘Strategaethau ar gyfer ein Harfordiroedd Newidiol – Persbectifau Rhanbarthol a Chenedlaethol’, ‘Cwrdd â’r Her: y Diweddaraf am y Prosiect CHERISH’ ac ‘Ymgysylltu â Chymunedau Arfordirol’. Darperir lluniaeth a bydd digonedd o gyfleoedd ar gyfer rhwydweithio.


Rhaglen Seminar ProffessiynolProfessional Seminar Programme

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Llandudno

LL30 1YR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved