Seminar Wythnos Fusnes SyFf – Recriwtio Sêr
Sales Ended
Seminar Wythnos Fusnes SyFf – Recriwtio Sêr

Seminar Wythnos Fusnes SyFf – Recriwtio Sêr

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Coleg Cambria

Glannau Dyfrdwy, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Seminar Wythnos Fusnes SyFf – Recriwtio Sêr; Denu’r Doniau Gorau gan Osgoi’r ‘Trapiau’ Cyfreithiol

Seminar busnes rhyngweithiol dan arweiniad Justine Watkinson, Partner a Phennaeth y tîm Cyfraith Cyflogaeth yng nghwmni cyfreithwyr Hillyer McKeown ynghyd â siaradwyr gwadd

Bydd y seminar yn ymdrin â:

· Sut i ddenu doniau o’r safon gorau i’ch busnes mewn tirlun recriwtio esblygiadol sy’n canolbwyntio ar dechnoleg (Cath Harrison, JVP Group)

• Cyngor ar sut i osgoi recriwtio gwael; Edrych o’r newydd ar dechnegau asesu a dewis (David Roberts, The Alternative Board)
• Cipolwg ar oblygiadau treth buddiannau gweithwyr (Peter Way-Rider, Cyfrifwyr Ellis & Co)
• Camwahaniaethu wrth recriwtio; gwahaniaethu ar sail anabledd a meysydd anodd eraill (Justine Watkinson, Cyfreithwyr Hillyer McKeown)

Cefndir Justine Watkinson – Cyfreithwyr Hillyer McKeown:

Mae Cyfreithwyr Hillyer McKeown yn newid y ffordd y mae gwasanaethau proffesiynol yn cael eu darparu. Mae’r cwmni yn ymroddedig i ddarparu gwasanaeth heb ei ail i’w gleientiaid sy’n arwain at waith rhagorol, ymateb cyflym, ffïoedd tryloyw, amserlenni clir a diweddariadau rheolaidd. Mae Justine yn arwain y tîm cyfraith cyflogaeth ac mae’n angerddol dros ddarparu cyngor cyfreithiol ymarferol sydd â gogwydd masnachol i'w chleientiaid. Dywed The Legal 500: “Justine Watkinson at Hillyer McKeown is a safe pair of hands and has a no-nonsense approach, offering practical, proactive and easy-to-understand advice”

Cefndir Cath Harrison - JVP Group:

Mae JVP yn arbenigwyr hysbysebu recriwtio. Gyda 15 mlynedd o brofiad recriwtio, mae Cath yn arwain tîm JVP o'r pencadlys yng ngogledd Cymru. Mae’r cwmni arobryn hwn yn cynorthwyo cyflogwyr ledled y DU, o BBaChau i sefydliadau o’r radd flaenaf.

Cefndir David Roberts – The Alternative Board:

Mae David yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol sydd â thros 20 mlynedd o brofiad sy’n cwmpasu adnoddau naturiol, gwyddorau bywyd a'r sectorau modurol ac electroneg. Mae’n angerddol dros y rôl y mae pobl yn ei chwarae i gyflawni llwyddiant mewn busnes a chreu timau o safon uchel i gyflawni twf cynaliadwy, proffidioldeb a gwerth cyfranddalwyr.

Cefndir Peter Way-Rider – Cyfrifwyr Ellis & Co;

Mae Peter yn Rheolwr Trethi yng nghyfrifwyr Ellis & Co yng ngogledd Cymru. Mae ganddo brofiad helaeth o weithio mewn mentrau lleol a chenedlaethol

Share with friends
Date and Time
Location

Coleg Cambria

Glannau Dyfrdwy, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved