Seminarau'r Sefydliad Gwaddol Addysg (EEF) / Education Endowment Foundation...

Seminarau'r Sefydliad Gwaddol Addysg (EEF) / Education Endowment Foundation...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Gwesty'r Diplomat Hotel

Felinfoel

Llanelli

SA15 3PJ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Seminarau'r Sefydliad Gwaddol Addysg (EEF) – 11 Gorffennaf, Gwesty'r Diplomat, Llanelli

Mae Pecyn Cymorth y Sefydliad Gwaddol Addysg yn adnodd amhrisiadwy ar gyfer ysgolion, felly rydym yn falch o gynnal dwy seminar yn rhad ac am ddim ar y cyd â'r Sefydliad Gwaddol Addysg a Llywodraeth Cymru. Bydd hwn yn gyfle gwych i glywed yn uniongyrchol gan Ddirprwy Brif Weithredwr y Sefydliad Gwaddol Addysg, Stephen Fraser, a fydd yn cyflwyno gwaith y sefydliad, yr adnoddau sy'n rhan o'r pecyn cymorth a'r gweithgareddau a'r ymyraethau y gall ysgolion eu rhoi ar waith i wella cyrhaeddiad disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i arweinwyr ysgolion a'r rheiny sy'n gyfrifol am y Grant Datblygu Disgyblion i glywed o lygad y ffynnon am waith y Sefydliad Gwaddol Addysg.

Er mwyn sicrhau y gall cynifer o ysgolion â phosibl fanteisio ar y cyfle hwn, rydym wedi trefnu seminar yn ystod y bore a'r prynhawn, a fydd yn cynnwys yr un wybodaeth.

I archebu eich lle yn un o'r seminarau hyn, cliciwch ar y ddolen isod.

Anogir pob ysgol hefyd i lenwi https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kx9MjiqRKJhOjQLjvKKn739UNFpWUUc1VUMxVkw5RlRYMVVOM1NRVDhROS4u er mwyn gwella ein dealltwriaeth o arferion gwario ysgolion mewn perthynas â'r Grant Datblygu Disgyblion, yn ogystal â'u defnydd o Becyn Cymorth y Sefydliad Gwaddol Addysg. Bydd yr arolwg yn dod i ben ar 21 Mehefin, a bydd y canlyniadau a dadansoddiad o'r canfyddiadau yn cael eu rhannu yn ystod y seminarau.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dylan Williams, Ymgynghorydd Strategol ERW ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion: Dylan.williams@erw.org.uk


Education Endowment Foundation (EEF) Seminars- 11th July, Diplomat Hotel Llanelli

The EEF Toolkit is an invaluable resource for schools so we are pleased to be hosting two free seminars in conjunction with the Education Endowment Foundation and the Welsh Government. This will be a fantastic opportunity to hear directly from the EEF’s Deputy Chief Executive, Stephen Fraser, who will present on the work of the foundation, the resources within the toolkit and activities and interventions that schools can put in place to improve attainment of pupils on free school meals. This is an open opportunity for school leaders and those with responsibility for PDG to hear first-hand about the work of the EEF.

To ensure that as many schools as possible can benefit from this opportunity we have arranged a morning and an afternoon seminar with the same information included within both.

Please click on the link below to book your place on one of the seminars.

All schools are also encouraged to complete the https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kx9MjiqRKJhOjQLjvKKn739UNFpWUUc1VUMxVkw5RlRYMVVOM1NRVDhROS4u to better improve our understanding of school spending of the PDG and use of the EEF Toolkit. The survey is open until the 21st of June and the results and an analysis of the findings will be shared at the seminars.

For more information please get in touch with Dylan Williams, ERW Strategic Advisor for the Pupil Development Grant Dylan.williams@erw.org.uk


Date and time

Location

Gwesty'r Diplomat Hotel

Felinfoel

Llanelli

SA15 3PJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved