Sales Ended

Seremoni Raddio Addysg Uwch Coleg Gwyr Abertawe 2018

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering, your official confirmation from Gower College Swansea will be emailed to you on ??.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows

Sgiwen

Abertawe

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for registering, your official confirmation from Gower College Swansea will be emailed to you on ??.
Event description

Description

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i Seremoni Raddio Addysg Uwch Coleg Gŵyr Abertawe 2018, fydd yn cael ei chynnal ar ddydd Mercher 7 Tachwedd ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe.

Mae’r seremoni ar agor i’r rhai sydd wedi pasio eu cymhwyster addysg uwch ac a fydd yn graddio eleni felly (os nad ydych yn siŵr a yw hyn yn berthnasol i chi, cysylltwch â’ch tiwtor i gael arweiniad).

Mae seremoni raddio yn gyfle i feddwl am y siwrnai a deithiwyd yn ystod cyfnod y cwrs, y gwersi a ddysgwyd a’r ffrindiau a wnaed, ond mae hefyd yn gyfle, yng nghwmni y rhai sydd wedi’ch cefnogi – eich teulu, eich ffrindiau a’ch tiwtoriaid – i ddathlu’ch cyflawniadau rydym i gyd mor falch ohonynt. Mae’n achlysur arbennig iawn, un nad yw llawer o bobl yn cael y cyfle i’w fwynhau yn anffodus, ac un y byddwn yn ei argymell yn llwyr.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru’ch presenoldeb yw 5 Medi 2018.

Os hoffech chi gwblhau'r ffurflen gais trwy Saesneg dilynwch y linc yma: https://bit.ly/2uxqXkX

Mae croeso i chi ddod hyd at ddau westai gyda chi, dewiswch docynnau gwestai ynghyd â’ch tocyn graddio.

Byddwch yn cyrraedd o 5pm i gofrestru a chasglu’ch gŵn – bydd y derbyniad canapés a diodydd yn dechrau am 6pm wedi’i ddilyn gan y seremoni ffurfiol am 7.30pm. Rydym yn gobeithio y bydd y seremoni yn gorffen erbyn 9pm.

Bydd parcio talu ac arddangos yn weithredol yn y lleoliad.

Yn syth ar ôl cofrestru cewch e-bost gan Eventbrite yn cadarnhau’ch cofrestriad ar-lein, ond ni chewch gadarnhad swyddogol gan y Coleg tan ddiwedd mis Medi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch Natalie Beer ar (01792) 284263.

Yn dilyn cadarnhad swyddogol gan y Coleg, byddwn yn rhoi gwybod i chi am y broses y bydd rhaid i chi ei dilyn i archebu eich gŵn. Cost hurio’r gŵn yw £58 (ar-lein yn unig), ac mae ffi weinyddol o £5 yn berthnasol os byddwch yn archebu dros y ffôn. Mae’r pris yn cynnwys hurio gwisg academaidd, dau lun stiwdio 8" x 6" ac un ddalen ychwanegol (o’r un llun myfyriwr). Gallwch roi lluniau ychwanegol ar-lein neu ar y diwrnod h.y. lluniau o’r teulu.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld ar gyfer yr hyn sy’n addo bod yn noson arbennig iawn arall i Goleg Gŵyr Abertawe a’n holl raddedigion.

Yn gywir

Mark Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr

Colin Cornelius, Cadeirydd y Llywodraethwyr

Share with friends

Date and Time

Location

Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows

Sgiwen

Abertawe

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved