Free

Seremoni Raddio Coleg Gwyr Abertawe 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows

Sgiwen

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Seremoni Raddio Coleg Gŵyr Abertawe 2017

Mae'n bleser gennyf eich gwahodd i Seremoni Raddio 2017 y Coleg sydd i'w chynnal nos Fercher 8 Tachwedd ar Gampws Bae Prifysgol Abertawe.

Mae'r seremoni i'r rheiny sydd wedi ennill eu cymhwyster ac a fydd yn graddio eleni (nid yw derbyn yr e-bost hwn yn cadarnhau eich bod wedi llwyddo yn eich cymhwyster; os nad ydych yn siŵr a yw'n gymwys i chi, cysylltwch â'ch tiwtor am arweiniad).

Mae Graddio yn gyfle nid yn unig i fyfyrio ar y daith y buoch arno ar eich cwrs, y gwersi a ddysgwyd, a'r ffrindiau a wnaethoch, ond mae hefyd yn gyfle, yng nghwmni'r rhai a fu'n gefn i chi - eich teulu, eich ffrindiau a'ch tiwtoriaid - i ddathlu'r llwyddiant rydym ni i gyd mor falch ohono. Mae'n achlysur arbennig iawn, ac yn un na fydd llawer o bobl yn cael cyfle i'w fwynhau gwaetha'r modd, ac un y byddwn i'n ei argymell yn gryf.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru a nodi y byddwch yn bresennol yw Dydd Mercher 20 Medi. Os hoffech chi gwblhau'r ffurflen gais trwy Saesneg dilynwch y linc yma https://higher-education-graduation.eventbrite.co.uk.

Mae croeso i chi ddod â hyd at ddau westai gyda chi; dewiswch docynnau i westeion ynghyd â'ch tocyn graddio chi.

Gallwch gyrraedd o 5pm ymlaen pan fyddwch yn cofrestru ac yn casglu eich gŵn – bydd y bwffe a diodydd yn cael eu gweini am 6.30pm a dilynir hyn gan y seremoni ffurfiol a fydd yn dechrau am 7.30pm. Disgwylir i'r seremoni ddod i ben erbyn 9pm.

Bydd parcio talu ac arddangos yn weithredol yn y lleoliad.

Cewch e-bost cadarnhau gan Eventbrite ar ôl i chi gofrestru ar-lein, ond ni chewch gadarnhad swyddogol gan y Coleg tan ddydd Gwener, 22 Medi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Nerys James ar (01792) 284263.

Yn dilyn y dyddiad cau ar gyfer cofrestru, byddwn yn anfon manylion atoch am y broses i'w dilyn i archebu eich gŵn. Y gost i hurio'r gŵn yw £58 (ar-lein yn unig), a chodir ffi weinyddol o £5 os ydych yn ei archebu dros y ffôn. Mae'r pris yn cynnwys hurio gwisg academaidd, dau lun stiwdio 8"x6" ac un ddalen bonws (o'r un myfyriwr), gan gynnwys cynnyrch ffotograffiaeth y DU. Gallwch ychwanegu mwy o luniau ar-lein neu ar y diwrnod, h.y. lluniau o'r teulu.

Edrychaf ymlaen at eich gweld chi ar gyfer yr hyn sy'n addo bod yn noson arbennig iawn i Goleg Gŵyr Abertawe a'i raddedigion.

Yn gywir

Mark Jones

Pennaeth a Phrif Weithredwr

Share with friends

Date and Time

Location

Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows

Sgiwen

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved