SEREN 16+: Sesiwn Rhwydweithio a Cyfathrebu / Network and Communication

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Menai

Ffriddoedd Road

Bangor

LL57 2TP

United Kingdom

View Map

Event description
SEREN 16+ Gwynedd ag Ynys Môn: Rhwydweithio a Cyfathrebu - Bl 12 SEREN 16+ Gwynedd and Anglesey: Network and Communication - Year 12

About this Event

Ar gyfer Dysgwyr SEREN 16+ Arfon ag Ynys Môn yn unig.

Mae’r digwyddiad yma yn berffaith ag gwerthfawr ar gyfer pob dysgwyr SEREN. Gyda tîm o Adran Dysgu a Datblygu Cyngor Gwynedd, mi fyddwch yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol er dysgu a datblygu eich sgiliau rhwydweithio a chyfathrebu effeithiol. Mae’r sgiliau yma yn hanfodol ar gyfer eich Addysg Uwch yn ogystal ag unrhyw swydd yn eich dyfodol.

For SEREN 16+ Arfon and Angelsey students only.

This session is perfect and valuable for all SEREN students. With the Gwynedd Council Learning and Development team, you will be partaking in interactive actives to learn and to develop your network and effective communication skills. These skills are essential for all students to develop for their Higher Education but also any future job you may have.

Date and Time

Location

Coleg Menai

Ffriddoedd Road

Bangor

LL57 2TP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved