Free

Sesiwn Briffio Credyd Cynhwysol 16/04/18 Universal Credit Briefing Session

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan Galw Cyngor Gwynedd

Snowdonia Business Park

Penrhyndeudraeth

LL48 6LD

United Kingdom

View Map

Event description

Description

AR GYFER STAFF CYNGOR GWYNEDD YN UNIG

Sesiwn Briffio Credyd Cynhwysol 2 awr o hyd. Sesiwn wedi anelu at Reolwyr ac Arweinwyr Maes. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar y canlynol:

- Beth ydi Credyd Cynhwysol, pwy fydd yn ei effeithio, sut mae'n gwahaniaethu o'r system bresenol?

- Pryd fydd pobl Gwynedd yn cael ei effeithio?

- Beth ydi rol yr Awdurdod Lleol, pa asiantaethau eraill yng Ngwynedd all helpu?

- Sut i gefnogi trigolion sydd yn cael trafferth ymdopi?

- Pa elfenau eraill o ddiwygio lles sydd yn effeithio trigolion Gwynedd?

----------------------------

FOR GWYNEDD COUNCIL STAFF ONLY

Universal Credit 2 hour Briefing Session. A session targetting Managers and Team Leaders. The session will discuss the following:

- What is Universal Credit, who will it affect, how does it differ from the current system?

- When will people in Gwynedd be affected?

- What is the local Authority’s role, which other agencies in Gwynedd can help?

- How can we help residents struggling to manage?

- What other welfare reforms are affecting Gwynedd residents?

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan Galw Cyngor Gwynedd

Snowdonia Business Park

Penrhyndeudraeth

LL48 6LD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved