Free

Sesiwn Codi Ymwybyddiaeth Cynhwysiad Ariannol a Digidol / Financial and Dig...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cyngor Gwynedd Council, Cae Penarlag

Dolgellau

LL40 2YB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

DescriptionSesiwn Codi Ymwybyddiaeth Cynhwysiad Ariannol a Digidol

Sesiwn dwy awr a hanner ar gyfer staff rheng flaen fydd yn edrych ar roi trosolwg o Gynhwysiad Ariannol a Digidol. Bydd y sesiwn yn darparu gwybodaeth ac adnoddau i chi er mwyn helpu unigolion i wneud y defnydd gorau o’r we ynghyd a chyfeirio unigolion ymlaen am wybodaeth neu gyngor ariannol. Bydd yn sesiwn i’ch galluogi chi fel staff rheng flaen i gyfeirio unigolion ymlaen neu roi cymorth iddynt.

Bydd y sesiwn yn cael ei redeg gan Daniel Richards, Citizens Online a Glenys Lloyd Williams o Gyngor Gwynedd.

Fel rhan o'r sesiwn, byddwn yn eich cyflwyno i'r rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol Digital Unite. Os ydych am dderbyn gwybodaeth pellach cysylltwch a glenyslloydwilliams@gwynedd.llyw.cymru / Daniel.Richards@citizensonline.org.uk

SESIWN GYMRAEG

Gweler dyddiadau a lleoliadau ychwanegol ar gyfer y sesiwn.
Financial and Digital Inclusion Awareness Session

The Financial and Digital Inclusion session is a two and a half hour introduction for front line staff. The session will provide you with information and resources for you to help and support individuals to make best use of the internet along with refer individuals for information and financial advice. The session will enable you as front line staff to refer individuals or provide them with support.

The session will be run by Daniel Richards of Citizens Online and Glenys Lloyd Williams of Gwynedd Council. As part of the session we will be introducing you to the Digital Unite Digital Champions network. If you have any problems or queries, please contact glenyslloydwilliams@gwynedd.llyw.cymru / Daniel.Richards@citizensonline.org.uk

This session will be held through the medium of Welsh, please see other dates for bilingual sessions.

Please see additional dates and locations for the sessions.

Share with friends

Date and Time

Location

Cyngor Gwynedd Council, Cae Penarlag

Dolgellau

LL40 2YB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved