Free

Sesiwn Ffrindiau Dementia / Dementia Friends Session

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Diocesan Meeting Room

High Street

Saint Asaph

LL17 0RD

United Kingdom

View Map

Event description
Ymunwch a ni yn y Sesiwn Wybodaeth ryngweithiol hon am ddim a dysg / Join us for this free interactive session and learn more about dementia

About this Event

Byddwch yn Ffrind Dementia

Fel rhan o'n Rhaglen Dan Arweiniad Ymwybyddiaeth o Ddementia yn y Gymuned mae CGGSDd yn cynnal Sesiwn Cyfeillion Dementia.

Ymunwch a ni yn y Sesiwn Wybodaeth ryngweithiol hon am ddim a dysgu mwy am ddementia. Hyrwyddwr Ffrind Dementia bydd yn esbonio sut mae dementia yn effeithio ar berson a beth allwch chi ei wneud i wneud gwahaniaeth. O fod yn fwy amyneddgar mewn ciw yn eich siop lleol i ymgyrchu dros newid, mae pob gweithred yn cyfri.

Gall unrhyw un i unrhyw oed fod yn Ffrind Dementia.

*************************************************************

Become a Dementia Friend

As part of our Dementia Awareness Denbighshire Programme DVSC is running a Dementia Friends Session.

Join us for this free interactive session and learn more about dementia. A Dementia Friends Champion will explain how dementia affects a person and how you can make a difference. From being more patient in a shop queue to campaigning for change, every action counts.

Anyone of any age can become a Dementia Friend.

Share with friends

Date and Time

Location

Diocesan Meeting Room

High Street

Saint Asaph

LL17 0RD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved