£5

Multiple Dates

Sesiwn Grefftau: Cwiltio | Craft Session: Quilting

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Mae’r sesiynau cyfeillgar, anffurfiol hyn yn gyfle i chi weithio ar eich projectau, rhannu a chlywed syniadau. Bydd y gwiltwraig Samantha Jones wrth law i’ch helpu gydag unrhyw broblemau. Mae croeso i chi wnïo â llaw, dod â’ch peiriant gwnïo neu fenthyg un o’n rhai ni.

Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin.

Pris: £5

Addas i: Oedolion----------------------------------------------------------------------------------


These friendly, informal sessions are a place to work on your own projects, share ideas and pick up some handy tips. Quilter Samantha Jones will be on hand to help you get started or with any tricky stitching problems. You are welcome to hand sew, to bring your own sewing machine, or borrow one of ours.

Booking essential as places are limited.

Cost: £5

Suitability: Adults

Share with friends

Location

St. Fagans National Museum of History

Cardiff

CF5 6XB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved