Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Sesiwn iPad - Arweinwyr Digidol fel Arwyr / Digital Leaders as Superheros - iPad Session

Gwasanaethau Addysg/Education Services - Conwy

Thursday, 30 November 2017 from 09:00 to 12:00 (GMT)

Sesiwn iPad - Arweinwyr Digidol fel Arwyr / Digital...

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Sesiwn iPad / iPad Session 10 Tickets 30 Nov 2017 Free  

Share Sesiwn iPad - Arweinwyr Digidol fel Arwyr / Digital Leaders as Superheros - iPad Session

Event Details

YSGOLION CONWY YN UNIG

Arweinwyr Digidol fel Arwyr – rhoi disgyblion yng nghanol dysgu digidol.

Mae ysgolion sy’n gwreiddio technoleg yn llwyddiannus yn aml yn grymuso disgyblion i fod yng nghanol eu menter ddigidol, bydd y sesiwn hon yn helpu ysgolion i gynllunio eu menter eu hunain i helpu i redeg cynllun arweinwyr digidol llwyddiannus yn eu hysgol. Bydd yn cynnwys sut i osod i fyny, prosesu, gweithgareddau a ffyrdd o gefnogi staff. 

 • Mae lleoedd yn gyfyngedig i 20 fesul sesiwn – darperir lluniaeth.
 • Mae’r cyrsiau am ddim.
 • Yn anffodus NID oes unrhyw gostau llanw ar gyfer y sesiynau.
 • Bydd rhaid dod ag iPad i’r sesiwn gyda’r fersiwn ddiweddaraf o iOS. Anfonir rhestr o apps i’r rhai fydd yn mynychu cyn y sesiwn i sicrhau bod ganddynt y rhai sydd eu hangen.
 • Sicrhewch y rhoddir cyfeiriad e-bost HWB y rhai fydd yn mynychu i sicrhau eu bod yn cael y rhestr o apps cyn y sesiwn.  

 

--------------------

 

CONWY SCHOOLS ONLY

Digital Leaders as Superheros - putting pupils at the heart of Digital Learning

Schools that successfully embed technology often empower pupils to be at the centre of their digital initiative, this session will help schools plan their own initiative to help run a successful Digital Leaders scheme in their school. It will cover how to set up, process, activities and ways in which they can support staff.

 • Places are limited to 20 per session – refreshments will be provided.
 • The courses are free to attend.
 • Unfortunately there is NO supply cover for the sessions.
 • Delegates will be required to bring an iPad to the session with them with the latest update of iOS. An app list will be sent out to delegates prior to the session to ensure they have the required apps needed.
 • Please ensure that the delegates’ HWB email address is provided to ensure they receive this app list prior to the session.  

 

 

 

Do you have questions about Sesiwn iPad - Arweinwyr Digidol fel Arwyr / Digital Leaders as Superheros - iPad Session? Contact Gwasanaethau Addysg/Education Services - Conwy

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ysgol Awel y Mynydd
Pendyffryn
Llandudno Junction
LL31 9AS
United Kingdom

Thursday, 30 November 2017 from 09:00 to 12:00 (GMT)


  Add to my calendar
Sesiwn iPad - Arweinwyr Digidol fel Arwyr / Digital Leaders as Superheros - iPad Session
Course Family & Education

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.