Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Sesiwn iPad - Blas o iPad ar gyfer Dysgu / A Taste of iPad for Learning - iPad Session

Gwasanaethau Addysg/Education Services - Conwy

Thursday, 16 November 2017 from 13:00 to 16:00 (GMT)

Sesiwn - Blas o iPad ar gyfer Dysgu / A Taste of iPad...

Ticket Information

Type Remaining End Quantity
Sesiwn iPad / iPad Session 11 Tickets 16 Nov 2017 Free  

Share Sesiwn iPad - Blas o iPad ar gyfer Dysgu / A Taste of iPad for Learning - iPad Session

Event Details

YSGOLION CONWY YN UNIG

Blas o iPad ar gyfer dysgu: y 5 app gorau – profiad uniongyrchol o sut mae Donuts ag iPads yn mynd efo’i gilydd. Bydd y sesiwn yn eich cyflwyno i 5 apps canolog i ddefnydd llwyddiannus o iPad yn yr ysgol, byddwch hefyd yn cael cyfle i gyflwyno eich syniadau! Fe down ni â’r donuts a sychwr sgrin

 • Mae lleoedd yn gyfyngedig i 20 fesul sesiwn – darperir lluniaeth.
 • Mae’r cyrsiau am ddim.
 • Yn anffodus NID oes unrhyw gostau llanw ar gyfer y sesiynau.
 • Bydd rhaid dod ag iPad i’r sesiwn gyda’r fersiwn ddiweddaraf o iOS. Anfonir rhestr o apps i’r rhai fydd yn mynychu cyn y sesiwn i sicrhau bod ganddynt y rhai sydd eu hangen.
 • Sicrhewch y rhoddir cyfeiriad e-bost HWB y rhai fydd yn mynychu i sicrhau eu bod yn cael y rhestr o apps cyn y sesiwn.  

 

--------------------

 

CONWY SCHOOLS ONLY

A taste of iPad for Learning: 5 Best Apps - hands-on How do Donuts and iPads go together? This session will introduce you to 5 apps at the core of successful iPad use in schools, you'll also have an opportunity to share your ideas if you wish! We'll bring the donuts and the screen wipes, you bring yourself.

 • Places are limited to 20 per session – refreshments will be provided.
 • The courses are free to attend.
 • Unfortunately there is NO supply cover for the sessions.
 • Delegates will be required to bring an iPad to the session with them with the latest update of iOS. An app list will be sent out to delegates prior to the session to ensure they have the required apps needed.
 • Please ensure that the delegates’ HWB email address is provided to ensure they receive this app list prior to the session.  

 

 

 

Do you have questions about Sesiwn iPad - Blas o iPad ar gyfer Dysgu / A Taste of iPad for Learning - iPad Session? Contact Gwasanaethau Addysg/Education Services - Conwy

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ysgol Nant y Groes
Greenfield Road
Bae Colwyn
LL29 8ET
United Kingdom

Thursday, 16 November 2017 from 13:00 to 16:00 (GMT)


  Add to my calendar
Sesiwn iPad - Blas o iPad ar gyfer Dysgu / A Taste of iPad for Learning - iPad Session
Course Family & Education

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.