Free

Sesiwn rhad ac am ddim yn cefnogi’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn eich a...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Gynradd Llanrug

Ffordd Llanberis

Llanrug

Caernarfon, Gwynedd

LL55 4AL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Sesiwn rhad ac am ddim yn cefnogi’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol yn eich ardal - ‘Mash Meet’Mae ‘Purple Mash’ yn llawn offer ac adnoddau creadigol addas i'ch helpu i gyflawni gofynion y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd. Os ydych yn newydd i’Purple Mash’ neu os hoffech wybodaeth ddiweddaraf, bydd y cyfarfod hwn yn ddelfrydol i chi. Byddwn yn edrych ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd a dangos offer ac adnoddau all eich helpu i fwynhau ei gyflawni gyda'ch disgyblion. Byddwn yn eich tywys trwy’r deunyddiau a'r adnoddau diweddaraf sydd ar gael i chi a bydd amser i ofyn cwestiynau a thrafod syniadau am wersi.

Ar gyfer pwy mae'r noson?

Cydlynwyr pwnc ar gyfer cynllunio i weithredu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd, athrawon a chynorthwywyr sy'n newydd i Purple Mash neu sydd eisoes yn ddefnyddwyr ac angen diweddariad o’r adnoddau sydd ar gael.

Bydd y ‘Mash Meet’ yn dangos i chi:

 • Trosolwg gyffredinol ar y fersiwn dddiweddaraf o'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol
 • Taith o gwmpas Purple Mash mewn perthynas â phob un o feysydd allweddol y fframwaith
 • Adnoddau a syniadau am wersi a fydd yn eich helpu i gwrdd â'r amcanion newydd
 • Amrywiaeth o syniadau ar gyfer gwersi trawsgwricwlaidd – Bas Data, Codio and e-bost. (2Investigate, 2Code and 2e-mail)

Canlyniadau:

 • Gwybodaeth am ddeunyddiau Purple Mash a'r adnoddau sydd ar gael
 • Deall sut y gallwch gynllunio a defnyddio Purple Mash i'ch helpu i gwrdd â gofynion y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd


Upcoming Free Mash Meet in your area supporting the Digital Framework


Purple Mash is full of creative tools and resources suitable to help you cover the requirements of the new Digital Competence Framework. Whether you are new to Purple Mash or would like an update, this is an ideal Mash Meet for you. We’ll look at the new Digital Competence Framework and demonstrate tools and resources in Purple Mash that can help you enjoy covering it with your pupils. We’ll give you a tour of the different tools and resources available and there will be time to ask questions and discuss lesson ideas.

Who is this Mash Meet for?


Subject coordinators planning to implement the new Digital Competence Framework, teachers and teaching assistants who are new to Purple Mash, or existing users looking for a refresher.

This Mash Meet will show you:

 • An overview of the latest version of the Digital Competence Framework
 • A tour of Purple Mash in relation to each of the key areas of the framework Resources and lesson ideas that will help you meet the new objectives
 • A variety of cross-curricular lesson ideas yn cynnwys - ‘Bas Data, Codio ac e-bost’ (2Investigate, 2Code and 2e-mail)


Outcomes:

 • Konwledge of the Purple Mash tools and resources available to you.
 • Understand how you can plan to use Purple Mash to help you meet the requirements of the new Digital Competence FrameworkFAQs

How much does it cost?

Our Mash Meets are provided free of charge for up to five members of staff for schools with Purple Mash, or two members of staff for non-user schools. Each school attending receives a discount voucher for an in-school CPD session.

Can I book CPD for my school?

You can pay for in-school Mash CPD. You can find out more about the different CPD options here: www.2simple.com/professional-development

Where can I contact the organiser with any questions?

You can contact our CPD team by emailing cpd@2simple.com

Do I need to prepare anything?

No. It is a good idea to bring your log in details with you, but they can also be provided on the day.

Are there Mash Meets closer to my school?

You can view all upcoming Mash Meets here: www.2simple.com/events. If you are interested in hosting a Mash Meet in your school, please email cpd@2simple.com for more information.

Do you provide webinars?

Yes. As well as in-school Mash CPD and Mash Meets we also provide Mash Webinars and Mash Chats. You can find out more about all CPD options here: www.2simple.com/professional-development

What is Purple Mash?

Purple Mash is a multi-award winning educational website for children aged 3 to 11. You can find out more about Purple Mash by visiting www.2simple.com

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Gynradd Llanrug

Ffordd Llanberis

Llanrug

Caernarfon, Gwynedd

LL55 4AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved