Sales Ended

Sesiwn Wybodaeth CALU | HLTA Information Session (Gwynedd - Meirionnydd)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cyngor Gwynedd

Penarlag

Dolgellau

LL40 2YB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

SESIWN WYBODAETH CALU | HLTA INFORMATION SESSION

(Rhaglen Asesiad Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch) | (Higher Level Teaching Assistant Assessment Programme)

Dydd Gwener | Friday

12.01.18

(4.15 - 5.00)

Swyddfa Cyngor Gwynedd | Gwynedd Council Office, Penarlag, Dolgellau, LL40 2YB (Ystafell Gynhadledd | Conference Room)

Mae croeso i'ch Pennaeth / Rheolwr Llinell fynychu'r sesiwn gyda chi. | Your Headteacher / Line Manager are welcome to attend the session with you.

________________________________________________________________________________________

Ymholiadau | Enquiries:

Marian Williams

01286 679976 | calu@gwegogledd.cymru | hlta@gwenorth.wales

Date and Time

Location

Cyngor Gwynedd

Penarlag

Dolgellau

LL40 2YB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved