Sales Ended

Sesiwn Wybodaeth CALU | HLTA Information Session (Sir Ddinbych | Denbighsh...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Twm o'r Nant

Rhyl Road

Denbigh

LL16 3DP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

SESIWN WYBODAETH CALU | HLTA INFORMATION SESSION

(Rhaglen Asesiad Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch) | (Higher Level Teaching Assistant Assessment Programme)


Dydd Llun | Monday

15.01.18

(4.15 - 5.00)

Ysgol Twm o'r Nant, Dinbych | Twm o'r Nant School, Denbigh

Mae croeso i'ch Pennaeth / Rheolwr Llinell fynychu'r sesiwn gyda chi. | Your Headteacher / Line Manager are welcome to attend the session with you.

________________________________________________________________________________________

Ymholiadau | Enquiries:

Marian Williams

01286 679976 | calu@gwegogledd.cymru | hlta@gwenorth.wales

Date and Time

Location

Ysgol Twm o'r Nant

Rhyl Road

Denbigh

LL16 3DP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved