Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Llandrillo

Rhos Campus

Rhos-on-sea

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


STEM CWEST CONWY

1-2 Awst 2017

Ymunwch â ni yng Ngholeg Llandrillo, Llandrillo-yn-Rhos gyda'n “solardome”, “ymchwiliadau safle trosedd”, “ystafell ddianc”, gweithdai “roboteg Lego”, a “deunyddiau deallus”...

Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol – sesiwn Ymchwiliad Safle Trosedd

Mae llofruddiaeth wedi digwydd ac rydym angen eich help i'w datrys... Mae corff (Mr Glas) wedi ei ganfod mewn labordy, a allwch adnabod y feddyginiaeth ddirgel a ddarganfuwyd yn ei boced...

Mae’r sesiynau am ddim i bobl ifanc 11+ oed sy'n byw yng Nghonwy, ac yn rhedeg drwy’r dydd o 10am tan 3pm.

Archebu eich lle...CONWY STEM QUEST

1-2 August 2017

Join us at Coleg Llandrillo, Rhos-on-Sea with our”solar dome”, “crimescene nvestigations”, “escape room”, “Lego robotics” and “smart materials” workshops…

Royal Society of Chemistry – CSI session

There has been a murder and we need your help to solve it… A body (Mr Blue) has been found in a lab, can you identify the mystery medicine found in his pocket…

Sessions are free for young people aged 11+ who live in Conwy and run throughout the day from 10am until 3pm.

Book your place...

Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Llandrillo

Rhos Campus

Rhos-on-sea

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved