Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon - Caerdydd Ysgol Gynradd Coed Glas | Briefing Sessions for Schools and Headteachers - Cardiff Coed Glas Primary School
Free
Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon - Caerdydd Ysgol Gynradd Coed Glas | Briefing Sessions for Schools and Headteachers - Cardiff Coed Glas Primary School

Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon - Caerdydd Ysgol Gynradd Coed G...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Gynradd Coed Glas | Coed Glas Primary School

Ty Rhodfa Glas | Ty Glas Avenue

Llanisien | Llanishen

Caerdydd | Cardiff

CF14 5DW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol Rownd 3 - Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon

Lead Creative Schools Scheme Round 3 – Briefing Sessions for Schools and Headteachers

Bydd y sesiynau hyn yn addas i brifathrawon a/neu staff uwch ysgolion sydd â diddordeb darganfod mwy, ac yn enwedig y rheiny sydd â diddordeb ymgeisio i fod yn Ysgol Greadigol Arweiniol.

Noder ein bod yn rhoi arian am ddysgu creadigol trwy'r celfyddydau ac yn awyddus i weld prosiectau'n datblygu sydd yn helpu disgyblion gyda gwaithgarwch cwricwlwm nad yw'n ymwneud â'n celfyddydau, megis mathemateg a gwyddoniaeth.

These briefings will be relevant for headteachers and/or senior school staff interested in finding out more, and especially those wishing to apply to become Lead Creative Schools.

Please note we are providing funding for creative learning through the arts and are keen to see projects developed that help pupils with non-arts based curriculum activities, such as maths and science. .

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Gynradd Coed Glas | Coed Glas Primary School

Ty Rhodfa Glas | Ty Glas Avenue

Llanisien | Llanishen

Caerdydd | Cardiff

CF14 5DW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved