Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon - EAS Blaenau Gwent | Briefing Sessions for Schools and Headteachers - EAS Blaenau Gwent
Free
Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon - EAS Blaenau Gwent | Briefing Sessions for Schools and Headteachers - EAS Blaenau Gwent

Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon - EAS Blaenau Gwent | Briefing...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Rhydw

Intermediate Road

Brynmawr

NP23 4XT

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae'r cyflwyniadau hyn yn berthnasol i Benaethiaid a / neu staff uwch yr ysgol sydd â diddordeb mewn gwneud cais i ddod yn Ysgol Creadigol Arweiniol yn y rownd derfynol o geisiadau.

Mae'r cynllun arloesol hwn yn darparu cyllid i ysgolion i ddyfeisio prosiectau dysgu pwrpasol creadigol, gwella darpariaeth y celfyddydau tra'n afael â blaenoriaethau datblygu'r ysgol ar draws y cwricwlwm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

These presentations are relevant for Headteachers and/or senior school staff interested in applying to become a Lead Creative School in this final round of applications.

This innovative scheme provides funding for schools to devise bespoke creative learning projects, enhancing arts delivery while addressing school development priorities across the curriculum.
Share with friends

Date and Time

Location

Rhydw

Intermediate Road

Brynmawr

NP23 4XT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved