Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon - EAS Casnewydd | Briefing Sessions for Schools and Headteachers - EAS Newport
Free
Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon - EAS Casnewydd | Briefing Sessions for Schools and Headteachers - EAS Newport

Sesiynau briffio i Ysgolion a Phrifathrawon - EAS Casnewydd | Briefing Sess...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Lliswerry High

Nash Road

Newport

NP19 4RP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae'r cyflwyniadau hyn yn berthnasol i Benaethiaid a / neu staff uwch yr ysgol sydd â diddordeb mewn gwneud cais i ddod yn Ysgol Creadigol Arweiniol yn y rownd derfynol o geisiadau.

Mae'r cynllun arloesol hwn yn darparu cyllid i ysgolion i ddyfeisio prosiectau dysgu pwrpasol creadigol, gwella darpariaeth y celfyddydau tra'n afael â blaenoriaethau datblygu'r ysgol ar draws y cwricwlwm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

These presentations are relevant for Headteachers and/or senior school staff interested in applying to become a Lead Creative School in this final round of applications.

This innovative scheme provides funding for schools to devise bespoke creative learning projects, enhancing arts delivery while addressing school development priorities across the curriculum.
Share with friends

Date and Time

Location

Lliswerry High

Nash Road

Newport

NP19 4RP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved