Sesiynau Jamio i'r Teulu // Family Jam Sessions (gyda/with Andy Hickie)

Sesiynau Jamio i'r Teulu // Family Jam Sessions (gyda/with Andy Hickie)

Actions and Detail Panel

Free

Location

Tŷ Pawb

Market Street

Wrexham

LL13 8BB

United Kingdom

View map

Gweithdy cerddoriaeth galw heibio am ddim i'r teulu cyfan / A free drop-in music workshop for all the family led by Andy Hickie

About this event

Sesiwn Jamio i'r Teulu // Family Jam Session

gyda/with Andy Hickie

(bilingual text, scroll down for English)

Gweithdai cerddoriaeth galw heibio yn arbennig ar gyfer gwyliau'r haf am ddim i'r teulu cyfan o dan arweiniad y cerddor Andy Hickie. Nid oes angen unrhyw brofiad cerddorol blaenorol ac mae croeso i bawb ddod â'u hofferynnau eu hunain!

Bydd Andy Hickie yn cyflwyno offerynnau taro, gwersi rhythm, offerynnau cerddoriaeth byd ochr yn ochr â sgiliau bandiau sylfaenol.

Croeso i bob aelod o'r teulu – gall plant ddod â'u mamau, eu tadau, eu nain, eu taid, eu bodrybau, ewythrod, cefndryd a gofalwyr! Dylai cathod aros adref. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn bob amser yn ystod y gweithdy.

Mae Andy Hickie yn gerddor gwerin adnabyddus o Wrecsam ac mae wedi arwain gweithdai cerddoriaeth i bob oedran ers blynyddoedd lawer! Mae ganddo brofiad helaeth yn perfformio fel unawdydd ac fel rhan o fandiau fel Paint Your Guru, Cosmic Dog Fog a The Paperhouse Experiment.

Nodyn: gwnewch yn siwr eich bod yn archebu lle ar gyfer plant ac oedolion wrth gofrestru ar gyfer y gweithdy os gwelwch yn dda.

//

Free drop-in music workshops for all the family especially for the summer holidays led by musician Andy Hickie. No previous musical experience necessary and all are welcome to bring their own instruments along!

Andy Hickie will introduce percussion instruments, rhythm, world music instruments, alongside basic bandsmanship skills. All family members welcome – kids can bring along their mums, dads, nains, taids, aunties, uncles, cousins and carers! Cats should stay home.

Children must be accompanied by an adult at all times during the workshop.

Andy Hickie is a well-known folk musician from Wrexham and has led music workshops for all ages for many years!

He has vast experience performing as a solo act and as part of bands such as Paint Your Guru, Cosmic Dog Fog and The Paperhouse Experiment.

Note: please ensure you book spaces for children and accompanying adults when registering for this workshop

Share with friends