Sesiynau tawel gyda Dippy / Quiet times with Dippy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Event description
Bydd llai o bobl yn yr arddangosfa ac awyrgylch tawelach / Reduced capacity and a quieter atmosphere.

About this Event

Beth yw Sesiynau tawel gyda Dippy?

Dyma sesiynau tawel gyda Dippy ar gyfer ymwelwyr ag awtistiaeth, anableddau dysgu neu anhwylderau synhwyraidd neu gyfathrebu a’u teuluoedd a gofalwyr. Yn y sesiynau hyn, bydd llai o bobl yn yr arddangosfa ac awyrgylch tawelach.

Cynhelir Sesiynau tawel gyda Dippy ar y diwrnodau canlynol:

Dydd Sul 3 Tachwedd 2019, 9am-10am

Dydd Sul 8 Rhagfyr 2019, 9am-10am

Oes angen i mi archebu ymlaen llaw?

Nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly archebwch eich tocynnau ymlaen llaw. Mae croeso i frodyr a chwiorydd ddod hefyd, ond rhaid i bob plentyn ac oedolyn gadw lle.

Manylion eraill:

Mae Sesiynau tawel gyda Dippy yn rhad ac am ddim ac yn addas i deuluoedd â phlant 4-15 oed.

Bydd siop a siop goffi'r Amgueddfa ar agor rhwng 9am a 10am.

Ni fydd pob rhan o'r Amgueddfa ar agor yn ystod y Sesiynau tawel gyda Dippy.

Pan fydd yr Amgueddfa yn agor am 10am bydd pob rhan o'r Amgueddfa ar agor i'r cyhoedd. Mae croeso i chi aros i fwynhau orielau eraill o 10am ymlaen.

***************************************************

What are Quiet times with Dippy?

These quiet sessions to visit Dippy the dinosaur have been designed for visitors with autism, learning disabilities or sensory and communication disorders, along with their families and carers. On these dates there will be reduced capacity and a quieter atmosphere.

When are Quiet times with Dippy happening?

Sunday 3rd November 2019 - 9am – 10am

Sunday 8th December 2019 - 9am - 10am

Do I need to book?

Places are limited and tickets should be booked in advance. Siblings are welcome to attend, but all children and adults attending the event will need to book.

What else do I need to know?

Quiet times with Dippy events are completely free and suitable for families with children aged 4–15.

The museum shop and coffee shop will be open from 9am -10am.

Not all areas of the Museum will be open during Quiet times with Dippy

When the Museum opens to general visitors at 10.00am all areas of the Museum will be open to the general public. At this point you are welcome to stay and explore other galleries.

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved