Sold Out

Severn Growth Summit / Cynhadledd Twf yr Hafren

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Celtic Manor Golf Club

The Celtic Manor Resort, Newport, United Kingdom

United Kingdom

View Map

Event description

Description

The Secretary of State for Wales, Rt Hon Alun Cairns MP, invites you to attend the inaugural Severn Growth Summit on Monday 22nd January at the Celtic Manor Resort Golf Club.

The Secretary of State has a long-term vision for increased cross-border integration between South East Wales and South West England and to ensure that politics meets the need of business.

The event will bring together businesses, local authorities and academia to maximise the opportunities presented by the abolition of the Severn Tolls in 2018.

With the UK Government fulfilling its commitment to scrap the tolls by the end of 2018, there is huge opportunity to strengthen the economic links and prospects of the entire region and you can help shape this.

The event will run from 8:30am until 11:30am and will give attendees an opportunity to hear directly from some key figures in business and politics and put your questions to the panel.

This event is supported by South Wales Chamber of Commerce and Business West.

If you have any questions, please contact events@walesoffice.gsi.gov.uk

Mae’r Gwir Anrhydedded Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn eich gwahodd i fynychu Cynhadledd Twf yr Hafren gyntaf ar ddydd Llun 22 Ionawr yng Nghlwb Golff, Celtic Manor.

Mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol gweledigaeth hirdymor i gynyddu integreiddio rhwng De Ddwyrain Cymru a De Orllewin Lloegr ac i sicrhau bod gwleidyddiaeth yn cwrdd ag anghenion busnes.

Byddwn yn dod â busnesau, awdurdodau lleol ac academia at ei gilydd i fanteisiwch ar gyfleoedd sy’n dod ar ôl diddymu tollau'r Hafren yn 2018.

Gyda Llywodraeth y DU yn gwireddu’r addewid i ddiddymu’r tollau ar gyfer pob cerbyd ddiwedd 2018, mae cyfle i gryfhau cysylltiadau economaidd y rhanbarth.

Bydd y gynhadledd yn rhedeg o 8:30yb tan 11:30yb a gallwch glywed yn uniongyrchol gan rai ffigurau allweddol mewn busnes a gwleidyddiaeth a rhoi eich cwestiynau i'r panel.

Cefnogir y digwyddiad hwn gan South Wales Chamber of Commerce and Business West.

Cysylltwch â events@walesoffice.gsi.gov.uk gydag unrhyw gwestiynau.

Share with friends

Date and Time

Location

Celtic Manor Golf Club

The Celtic Manor Resort, Newport, United Kingdom

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved