Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Saint Davids Road

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Event description
Ymgorffori arfer tynnu lluniau o ansawdd uchel yn rhan o fframwaith archwilio, ymateb ac creu Cwricwlwm y Celfyddydau Mynegiannol.

About this Event

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at athrawon ac addysgwyr artistiaid sydd eisiau archwilio ffyrdd i ymgorffori arfer dylunio o ansawdd dda a phwrpasol yn y fframwaith profiad, ymateb, creu y cwricwlwm celfyddydau mynegiannol newydd i Gymru.

Bydd yr arlunydd a'r addysgwr, Louise Tolcher-Goldwyn, yn archwilio nifer o dechnegau dylunio a gwneud marciau, yn trafod gwaith braslunio a chyfleoedd.

Mewn partneriaeth â Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru.

I weld eu rhaglen ewch i:

A2:Connect (Canolbarth De Cymru)
Edau (Gogledd Cymru)
Nawr (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Saint Davids Road

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved