Free

Multiple Dates

Sgiliau Stiwdio: Gwneud Printiau

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Saint Davids Road

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Event description
Dod o hyd i ysbrydoliaeth yn eich cymuned leol i wneud printiau cyfoes yn yr ystafell ddosbarth – gyda'r artist lleol, Sarah Bridgeland.

About this Event

Mae Sarah Bridgland yn artist wedi'i lleoli yn Sir Fynwy sy'n ymarfer gwneud printiau, gludweithiau a cherfluniau. Mae Sarah wedi bod yn Hyrwyddwr Celfyddydau i'r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg; De Ddwyrain Cymru ac yn brofiadol o ran gweithio gydag ysgolion sy'n aml yn sail i'w harfer greadigol.

Bydd Sarah yn arwain y cwrs hwn sydd â dwy ran i archwilio'r broses grefftau gyfan o syniadau cychwynnol i ddarn terfynol. Mae'r cwrs hwn yn wych i ddatblygu brasluniau, ac yn ymgorffori dod o hyd i ysbrydoliaeth mewn cymunedau lleol, ymchwilio i wneuthurwyr cyfoes, dylunio, datblygu dyluniadau a gwneud. I gefnogi'r fframwaith profiad, ymateb, creu y cwricwlwm celfyddydau mynegiannol newydd i Gymru.

Wythnos 1 – Ehangu eich gwybodaeth o wneuthurwyr print cyfoes yng Nghymru a thu hwnt, ystyried yr amgylchedd adeiledig fel ysbrydoliaeth i brintio, a chewch eich cyflwyno i nifer o dechnegau printio syml sy'n addas i'r ystafell ddosbarth CA2 a CA3.

Wythnos 2 – Datblygu dyluniadau o'r sesiwn flaenorol, gwneud cyfres o brintiau gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau gwneud printiau, a datblygu'r broses ymhellach drwy ddefnyddio deunyddiau wedi'u printio i archwilio crefft papur fel gwrthrychau 3D.

Gellir trosglwyddo'r broses greadigol a gyflwynir yn y cwrs hwn i'ch amgylchedd lleol. Bydd ffocws ar ddefnyddio'r amgylchedd adeiledig lleol i gael ysbrydoliaeth i brintio, a gellir ei addasu i'r stryd fawr leol, neu fyd natur.

Mae'r cwrs yn archwilio crefftau cyfoes sy'n briodol ar gyfer creu lluosrifau, a'r potensial i sefydlu mentrau cymdeithasol ar raddfa fach o fewn ysgolion, neu mewn partneriaeth gyda sefydliadau diwylliannol lleol.

Mewn partneriaeth â Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Noder

Mae hwn yn gwrs â dwy ran a chynghorir cyfranogwyr i fynychu'r ddwy sesiwn.

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru.

I weld eu rhaglen ewch i:

A2:Connect (Canolbarth De Cymru)
Edau (Gogledd Cymru)
Nawr (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Share with friends

Location

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Saint Davids Road

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved