£2

Sgwrs: Dewch i gwrdd â Dippy / Talk: Meet Dippy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Dewch i sgwrs ddelfrydol i deuluoedd i glywed mwy am Dippy y Diplodocus Come along to a family friendly talk all about Dippy the Diplodocus!

About this Event

Dewch i sgwrs ddelfrydol i deuluoedd gan Dr Caroline Buttler, Pennaeth Palaeontoleg, i glywed mwy am Dippy y Diplodocus. Cewch glywed stori ei ddarganfod a'i daith hir i Lundain – stori sy'n cynnwys y gorllewin gwyllt, brenin ac un o'r dynion mwyaf cyfoethog yn y byd! Byddwn yn dysgu mwy am gartref ac oes Dippy a sut mae palaeontolegwyr wedi dod i ddeall cymaint am fywyd Dippy'r deinosor anhygoel.

Dippy oedd y deinosor cyntaf i Caroline ei weld pan oedd hi'n 6 oed ac mae hi'n dal i drysori'r cardiau post du a gwyn a brynodd bryd hynny.

Cynhelir y digwyddiad hwn yn Saesneg, ond rydym yn hapus i drefnu hwylusydd Cymraeg. Er mwyn rhoi cyfle i ni drefnu hwylusydd, gofynnwn i chi e-bostio digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk o leiaf wythnos cyn y digwyddiad os gwelwch yn dda.

***********************

Come along to a family friendly talk by Dr Caroline Buttler, Head of Palaeontology, all about Dippy the Diplodocus! You will hear the story of how he was discovered and eventually came to London, a tale that involves the wild west, a king and one of the richest men in the world! You will also see where and when Dippy lived and how palaeontologists have found out what this remarkable animal was like when it was alive.

Dippy was the first dinosaur Caroline ever saw when she was six years old and she still has the black and white postcards she bought!

This is an English-language event but we are happy to provide Welsh-language facilitation. In order for us to arrange a facilitator, please e-mail events@museumwales.ac.uk as soon as possible, and at least a week before the event.

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved