Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Kagura

Gan yr Athro Terence Lancashire, Pifysgol Osaka Ohtani

Defod yw Kigura gaiff ei pherfformio yn bennaf mewn temlau Shinto, ac mae'n un o bum prif categori celfyddyd berfformio Japan yn ôl diffiniad yr Asiantaeth Materion Diwylliannol. Mae gwreiddiau Kagura yn nawns chwedlonol y dduwies Ame no Uzume no Mikoto.

Bydd yr Athro Lancashire yn trafod tarddiad a datblygiad y ddefod ddiddanu hynafol hon, ac yn edrych hefyd ar y traddodiadau sydd wedi goroesi.

Mae'r sgwrs hon yn ategu sioe Iwami Kagura gaiff ei pherfformio yn y Brif Neuadd.

Caiff y sioe ei pherfformio yn y Brif Neuadd.Cyflwyniad ar y cyd â Sefydliad Japan i ddathlu Tymor Diwylliant Japan-DU 2019-20

************************************************************************************************************

The Kagura

By Prof.Terence Lancashire, Osaka Ohtani University

Kagura, a ritual entertainment performed primarily in Shinto shrines, is one of the five main categories of Japanese folk performing arts as defined by the Agency for Cultural Affairs. Kagura has its origins in the mythical dance of the goddess Ame no Uzume no Mikoto.

Professor Lancashire discusses the origins of this ancient ritual entertainment form, and how it has developed. He also looks at surviving traditions of Kagura.

This talk supports the Iwami Kagura show which will be performed in the Main Hall.

Event co-presented with the Japan Foundation to celebrate Japan-UK Season of Culture 2019-20

Share with friends

Date and Time

Location

National Museum Cardiff

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved