Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Shared Learning Event: Bringing the Learning Home / Digwyddiad Rhannu Dysgu: Dod â'r Dysgu Gartref

Hub Cymru Africa

Wednesday, 29 November 2017 from 10:00 to 15:00 (GMT)

Shared Learning Event: Bringing the Learning Home /...

Ticket Information

Type End Quantity
Event Admission 12h 4m Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Shared Learning Event: Bringing the Learning Home / Digwyddiad Rhannu Dysgu: Dod â'r Dysgu Gartref

Event Details

The event in partnership with the Wales for Africa Health Links Network will be an opportunity to discuss progress, opportunities and challenges for links between hospitals and health professionals in Wales and those in Sub Saharan Africa.

Agenda

10.00     Registration, coffee

10.15    Introduction

Tony Jewell, Chair of Wales for Africa Health Links Network.

10.30    Professor Judith Hall

Phoenix Project Update (Cardiff University)

Our partnership with the University of Namibia enables us to provide opportunities for shared learning and development across as many of our departments as possible. This is achieved through training, sharing educational resources, supporting staff, making student exchanges and providing information technology support.

11.00    Review of existing health links and sharing learning

             Disability Wales Africa

Vale for Africa

Mothers of Africa

Life for African Mothers

Velindre Cancer Care

Somaliland Mental Health Support

Zimbabwe Health Training Support

12.30    Lunch and networking

13.30    Professor Alison Fiander, Leading Safe Choices Programme (Royal College of Obstetrics and Gynaecology)

The RCOG Leading Safe Choices initiative aims to put the evidence into practice by strengthening the competence and raising the standing of family planning and abortion care professionals. In collaboration with colleagues in South Africa and Tanzania, we will promote best practices in postpartum contraception and comprehensive abortion care (CAC) in South Africa, and comprehensive post-abortion care (CPAC) in Tanzania. 

14.00    Andrew Jones, Head of Partnerships (THET)

With over 25 years of working side by side with national governments in the UK and across Africa and Asia, THET has an admirable reputation as a strategic manager of grants which bring maximum value to the lives of patients both here in the UK and abroad. 

14.45     Summary

Tony Jewell, Chair of Wales for Africa Health Links Network.

15.00     End of meeting

The event is free to attend and open to all

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydd y digwyddiad yma mewn partneriaeth gyda Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica yn gyfle i drafod cynnydd, cyfleoedd a’r heriau sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng ysbytai a gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru ac yng ngwledydd Affrica Is-Sahara. 

Agenda

10.00     Cofrestru, coffi

10.15     Cyflwyniad

Tony Jewell, Cadeirydd Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica. 

10.30    Yr Athro Judith Hall, Diweddariad Prosiect Phoenix (Prifysgol Caerdydd)

Mae ein partneriaeth â Phrifysgol Namibia yn ein galluogi i ddarparu cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu a rennir ar draws cymaint o'n hadrannau â phosib. Cyflawnir hyn drwy hyfforddiant, rhannu adnoddau addysgol, cefnogi staff, gwneud cyfnewidfeydd myfyrwyr a darparu cymorth technoleg gwybodaeth.

11.00   Adolygiad o Cysylltiadau presennol a rhannu dysgu:

             Disability Wales Africa

Vale for Africa

Mothers of Africa

Life for African Mothers

Velindre Cancer Care

Somaliland Mental Health Support

Zimbabwe Health Training Support

12.30    Cinio a Rhwydweithio

13.30    Yr Athro Alison Fiander, Arweinydd y Rhaglen Safe Choices (Royal College of Obstetrics and     Gynaecology)

Nod menter Arwain Dewisiadau Diogel RCOG yw rhoi'r dystiolaeth ar waith trwy gryfhau'r cymhwysedd a chodi statws gweithwyr cynllunio teulu a gofal erthyliad. Mewn cydweithrediad â chydweithwyr yn Ne Affrica a Tanzania, byddwn yn hyrwyddo arferion gorau ym maes atal cenhedlu ôl-ddum a gofal erthyliad cynhwysfawr yn Ne Affrica, a gofal cynhwysfawr ar ôl yr erthyliad (CPAC) yn Nhansania.

14.00    Andrew Jones, Pennaeth Partneriaethau (THET)

Gyda dros 25 mlynedd o weithio ochr yn ochr â llywodraethau cenedlaethol yn y DU ac ar draws Affrica ac Asia, mae gan THET enw da iawn fel rheolwr grantiau strategol sy'n dod â'r gwerth mwyaf i fywydau cleifion yma yn y DU a thramor.

14.45     Crynodeb

Tony Jewell, Cadeirydd Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica

15.00     Diwedd

Mae’r digwyddiad am ddim ac ar agor i bawb.


 

 

Do you have questions about Shared Learning Event: Bringing the Learning Home / Digwyddiad Rhannu Dysgu: Dod â'r Dysgu Gartref? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


Room 3.19 (A) Seminar Room
3rd floor Ty Dewi Sant
University Hospital of Wales Heath Park
CF14 4XN Cardiff
United Kingdom

Wednesday, 29 November 2017 from 10:00 to 15:00 (GMT)


  Add to my calendar
Shared Learning Event: Bringing the Learning Home / Digwyddiad Rhannu Dysgu: Dod â'r Dysgu Gartref
Things to do in Cardiff Course Charities & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.