Free

Shared Learning Event: Carmarthen

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

CAVS

The Mount Centre

18 Queen Street

Carmarthen

SA31 1JT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

SAVE THE DATE

Come and join us to learn more about the success and challenges groups face when deliver projects in Sub Saharan Africa.

You will get to hear from our previous grantees where they will share their experiences on various elements of delivering projects e.g. developing projects with Southern partners, implementation, campaigning, communication with partners, visa challenges etc.

Groups such as Challenge Aid, Fairtrade Football and Love Zimbabwe will be presenting on the day.

Aim:

- To develop a knowledge sharing platform/space for our gantees

Objectives:

- Create an opportunity for groups to learn from each other

- Network and get to know each other’s work

- Increase opportunities for groups to meet, learn and share best practice.

- Increase visibility of groups previously funded by HCA

Agenda

11.00: Arrival and refreshments

11.30: Welcome and objectives of meeting

11.45: Presentations for previous grantees followed by discussions + Q&A

13.00: LUNCH

14.00: Presentation from HCA: What we can do for you, to include:

 • Advance Mentoring Programme
 • Volunteer Recruitment
 • Support & advice on visas & travel
 • Training
 • Revising/refining project plans
 • Networking opportunities
 • Communications advice
 • Fundraising advice
 • Trouble shooting

15:00: Questions and finishCADWCH Y DYDDIAD

Dewch i ymuno â ni i ddysgu mwy am y llwyddiant a’r heriau sy'n wynebu grwpiau wrth gyflwyno prosiectau yn Affrica Is-Sahara.

Fe gewch chi glywed gan ein grantïon blaenorol, a fydd yn rhannu eu profiadau ar wahanol elfennau o gyflawni prosiectau e.e. datblygu prosiectau gyda phartneriaid Deheuol, gweithredu, ymgyrchu, cyfathrebu â phartneriaid, heriau fisa ac ati

Nod:

- Datblygu llwyfan / gofod rhannu gwybodaeth ar gyfer ein grantïon

Amcanion:

- Creu cyfle i grwpiau ddysgu oddi wrth ei gilydd

- Rhwydweithio a dod i adnabod gwaith eich gilydd

- Cynyddu cyfleoedd i grwpiau gyfarfod, dysgu a rhannu arfer gorau.

- Tynnu mwy o sylw at grwpiau a ariannwyd yn flaenorol gan HCA

Agenda

11.00: Cyrraedd a lluniaeth

11.30: Croeso ac amcanion y cyfarfod

11.45: Cyflwyniadau i’w dilyn gan drafodaethau a Chwestiynau Cyffredin

13.00: CINIO

14.00: Cyflwyniad gan HCA: Yr hyn y gallwn ni ei wneud i chi, i gynnwys:

 • Rhaglen Mentora ADVANCE
 • Recriwtio Gwirfoddolwyr
 • Cefnogaeth a chyngor ar fisâu a theithio
 • Hyfforddiant
 • Diwygio/mireinio cynlluniau prosiect
 • Cyfleoedd rhwydweithio
 • Cyngor cyfathrebu
 • Cyngor codi arian
 • Datrys problemau

15:00: Cwestiynau a gorffen
Share with friends

Date and Time

Location

CAVS

The Mount Centre

18 Queen Street

Carmarthen

SA31 1JT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved