Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Shared Learning Event: Health Links with Sub-Saharan Africa / Digwyddiad Rhannu Dysgu: Cysylltiadau Iechyd gyda Affrica Is-Sahara

Hub Cymru Africa

Thursday, 13 April 2017 from 13:30 to 16:30 (BST)

Shared Learning Event: Health Links with Sub-Saharan...

Ticket Information

Type End Quantity
Event Admission 13 Apr 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Shared Learning Event: Health Links with Sub-Saharan Africa / Digwyddiad Rhannu Dysgu: Cysylltiadau Iechyd gyda Affrica Is-Sahara

Event Details

The event in partnership with the Wales for Africa Health Links Network will be an opportunity to discuss progress, opportunities and challenges for links between hospitals and health professionals in Wales and those in Sub Saharan Africa.

Including presentations from:

  • Glan Clwyd – Hossana, Ethiopia Link
  • Betsi Cadwaladr – Quthing, Lesotho Link
  • Wrexham – Yirga Alem, Ethiopia Link

Workshops & discussion on: fundraising, equipment provision, information technology and cultural aspects of links.

The event is free to attend and open to all

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bydd y digwyddiad yma mewn partneriwaeth gyda Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica yn gyfle i drafod cynnydd, cyfleoedd a’r heriau sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng ysbytai a gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru ac yng ngwledydd Affrica Is-Sahara. 

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan:

  • Glan Clwyd – Hossana, Cyswllt Ethiopia
  • Betsi Cadwaladr – Quthing, Cyswllt Lesotho
  • Wrecsam – Yirga Alem, Cyswllt Ethiopia

Bydd gweithdai a thrafodaethau yn cael eu cynnal ar godi arian, darparu cyfarpar, technoleg gwybodaeth ac ar agweddau diwylliannol cysylltiadau iechyd.

Mae’r digwyddiad am ddim ac ar agor i bawb.


 

 

Do you have questions about Shared Learning Event: Health Links with Sub-Saharan Africa / Digwyddiad Rhannu Dysgu: Cysylltiadau Iechyd gyda Affrica Is-Sahara? Contact Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


Wrexham Medical Institute
62 Croesnewydd Rd
LL13 7YX Wrexham
United Kingdom

Thursday, 13 April 2017 from 13:30 to 16:30 (BST)


  Add to my calendar
Shared Learning Event: Health Links with Sub-Saharan Africa / Digwyddiad Rhannu Dysgu: Cysylltiadau Iechyd gyda Affrica Is-Sahara
Things to do in Wrexham Course Charities & Causes

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.