Free

Sir Julian King - European Commissioner for the Security Union

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Senedd

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

This is event is sponsored by Elin Jones AM, Presiding Officer of the National Assembly for Wales

We are very pleased to invite you to a public lecture with Sir Julian King, European Commissioner for the Security Union.

At this special event, Sir Julian King will be speaking about the European Union’s Agenda on Security.

Before becoming the UK’s European Commissioner in September 2016, Sir Julian held multiple positions in the UK Government. He has held posts in the UK Permanent Representation to Brussels (UKREP), including that of the UK Representative on the EU Political and Security Committee (2004-2008). He has also worked in the Foreign and Commonwealth Office where he was the British Ambassador to Ireland (2009-2011) and France (2016).

Today, with responsibility over the EU’s Security Union portfolio, Sir Julian oversees one of the most sensitive and high-profile areas of EU activity.

We are delighted to be hosting Sir Julian and very much look forward to welcoming you to this special event.Noddir y digwyddiad hwn gan Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i ddarlith gyhoeddus gyda Syr Julian King, Comisiynydd Ewropeaidd dros yr Undeb Ddiogelwch.

Yn y digwyddiad arbennig hwn, bydd Syr Julian King yn trafod Agenda'r Undeb Ewropeaidd ynghylch Diogelwch.

Cyn dod yn Gomisiynydd Ewropeaidd y DU ym mis Medi 2016, roedd gan Syr Julian nifer o swyddi yn Llywodraeth y DU. Roedd ganddo swyddi yng Nghynrychiolaeth Barhaol y DU ym Mrwsel (UKREP), gan gynnwys bod yn Gynrychiolydd y DU ar Bwyllgor Gwleidyddol a Diogelwch yr UE (2004-2008). Bu hefyd yn gweithio'n y Swyddfa Dramor a Chymanwlad lle'r oedd yn Llysgennad Prydain i Iwerddon (2009-2011) a Ffrainc (2016).

Heddiw, gyda chyfrifoldeb dros bortffolio Undeb Diogelwch yr UE, mae Syr Julian yn goruchwylio un o feysydd mwyaf sensitif ac amlwg yng ngweithgaredd yr UE.

Rydym wrth ein bod yn cynnal y digwyddiad hwn gyda Syr Julian, ac yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r digwyddiad arbennig hwn.

Share with friends

Date and Time

Location

Senedd

Cardiff

CF10 4PZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved