Free

Skills Surgery for Employers- Digwyddiad Sgiliau i Gyflogwyr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Coleg Llandrillo

Llandudno Road

Rhos on Sea

LL28 4HZ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

An ideal opportunity for employers to call in and meet with various expert staff from GLLM in order to gain a better understanding of the products and services on offer to help improve & develop your business. The main focus will be on skills development but there will also be advice available on a range of topics relevant to employers.

Advice and information will be available on:

- Leadership & Management

- Apprenticeships

- Funding (SEE Project)

- NWBA Project (North Wales Business Academy)

- Construction & Engineering

- Marketing

- Higher Education

- Short intensive training courses

- Specialist servicesMeddygfa Sgiliau i Gyflogwyr

Cyfle delfrydol i gyflogwyr alw heibio a chwrdd â nifer o staff arbenigol o GLLM er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r cynhyrchion a'r gwasanaethau sydd ar gael i helpu i wella a datblygu'ch busnes.

Y prif ffocws fydd datblygu sgiliau ond bydd cyngor ar gael hefyd ar ystod o bynciau sy'n berthnasol i gyflogwyr.

Bydd cyngor a gwybodaeth ar gael ar:

- Arweinyddiaeth a Rheolaeth

- Prentisiaethau

- Ariannu (Prosiect SEE)

- Prosiect NWBA (Academi Fusnes Gogledd Cymru)

- Adeiladu a Pheirianneg

- Marchnata

- Addysg Uwch

- Cyrsiau hyfforddi dwys byr

- Gwasanaethau arbenigol


Share with friends

Date and Time

Location

Coleg Llandrillo

Llandudno Road

Rhos on Sea

LL28 4HZ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved