Multiple Dates

SkillsCymru Cardiff 2019 - School / College Registration

Sales Have Ended

Registrations are closed
Registration for SkillsCymru 2019 is now closed. We'll be back in autumn 2020. Mae cofrestru ar gyfer SkillsCymru 2019 wedi cau bellach. Byddwn ni’n ôl yn yr hydref 2020.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Motorpoint Arena

Mary Ann St

Cardiff

CF10 2EQ

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Registration for SkillsCymru 2019 is now closed. We'll be back in autumn 2020. Mae cofrestru ar gyfer SkillsCymru 2019 wedi cau bellach. Byddwn ni’n ôl yn yr hydref 2020.
Event description

Description

SkillsCymru Cardiff 2019 is Cardiff’s largest careers, jobs, skills and apprenticeships event taking place on 9 & 10 October 2019 at the Motorpoint Arena, Cardiff

This two day event provides visitors with the opportunity to discover careers through interactive, inspirational activities and demonstrations, and helps young people visually bridge the gap between what they enjoy doing and what they could potentially do as a career.

Please continue your registration if you are part of an educational organisation bringing 10 or more students to the event. If you are bringing less than 10 students or are registering as a parent/carer or individual please use the individual / family registration form.

SkillsCymru Caerdydd 2019 yw digwyddiad gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau mwyaf Caerdydd sy’n digwydd ar 9 a 10 Hydref 2019 yn Arena Motorpoint, Caerdydd

Mae’r digwyddiad dau ddiwrnod hwn yn rhoi’r cyfle i ymwelwyr ddarganfod gyrfaoedd trwy weithgareddau ac arddangosiadau rhyngweithiol ac ysbrydoledig, ac yn helpu pobl ifanc i gau’r bwlch yn weledol rhwng yr hyn maen nhw’n mwynhau ei wneud a’r hyn byddai’n bosib iddyn nhw ei wneud fel gyrfa

Parhewch â’ch cofrestriad os ydych chi’n rhan o sefydliad addysgol sy’n dod â 10 neu fwy o fyfyrwyr i’r digwyddiad. Os ydych chi’n dod â llai na 10 o fyfyrwyr neu’n cofrestru fel rhiant/gofalwr neu unigolyn, defnyddiwch y ffurflen gofrestru ar gyfer unigolion / teuluoedd.Location

Motorpoint Arena

Mary Ann St

Cardiff

CF10 2EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved