Free

Multiple Dates

SkillsCymru Cardiff/Caerdydd 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Motorpoint Arena Cardiff

Mary Ann Street

Cardiff

CF10 2EQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

SkillsCymru are Wales' largest careers, skills and apprenticeship events.

Over 100 companies and organisations will be there to inspire and motivate you face-to-face and tell you about careers you may have never considered. This will include employers with job and apprenticeship opportunities, colleges and universities, and career sector organisations who can help you understand what you need to do to get your dream career.

Whatever your ambitions, SkillsCymru will inspire and motivate you to explore your career options in a new way.

> Take part in lots of hands on activities and demonstrations
> Explore the skills you will need for your future career
> Get work ready with CV advice, interview tips and one-to-one guidance
> Apply for jobs and apprenticeships
> Speak to our Ambassadors to find out about their career journeys


SkillsCymru yw digwyddiadau gyrfaoedd, sgiliau a phrentisiaethau pennaf Cymru.

Bydd mwy na 100 o gwmnïau a chyrff yno i’ch ysbrydoli a’ch ysgogi wyneb yn wyneb a dweud wrthych chi am yrfaoedd nad ydych chi erioed wedi meddwl amdanyn nhw o bosib. Bydd hyn yn cynnwys cyflogwyr gyda chyfleoedd swyddi a phrentisiaethau, colegau a phrifysgolion, a chyrff sectorau gyrfa sy’n gallu’ch helpu i ddeall beth mae’n rhaid i chi ei wneud i fachu gyrfa eich breuddwydion.

Beth bynnag yw eich uchelgeisiau, bydd SkillsCymru yn eich ysbyrdoli a'ch ysgogi i archwilio'ch opsiynau gyrfa mewn ffyrdd newydd.

> Cymryd rhan mewn llawer o weithgareddau ac arddangosiadau ymarferol
> Archwilio’r sgiliau bydd arnoch eu hangen am eich gyrfa yn y dyfodol
> Byddwch yn barod am waith gyda chyngor gyda’ch CV, awgrymiadau am gyfweliadau ac arweiniad unigol
> Gwneud cais am swyddi a phrentisiaethau
> Siarad â’n Llysgenhadon i ddysgu am eu teithiau gyrfa nhw

Share with friends

Location

Motorpoint Arena Cardiff

Mary Ann Street

Cardiff

CF10 2EQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved