Free

Multiple Dates

SkillsCymru Llandudno 2019 - School / College Registration

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

The Promenade

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

SkillsCymru Llandudno 2019 is unlocking Llandudno’s potential at North Wales’ largest careers, jobs, skills and apprenticeship event taking place on 16 (evening only) & 17 October 2019 at the Venue Cymru, Llandudno

This two day event provides visitors with the opportunity to discover careers through interactive, inspirational activities and demonstrations, and helps young people visually bridge the gap between what they enjoy doing and what they could potentially do as a career.

Please continue your registration if you are part of an educational organisation bringing 10 or more students to the event. If you are bringing less than 10 students or are registering as a parent/carer or individual please use the individual / family registration form.

SkillsCymru Llandudno 2019 yw digwyddiad gyrfaoedd, swyddi, sgiliau a phrentisiaethau mwyaf Llandudno sy’n digwydd ar 16 (noson yn unig) a 17 Hydref 2019 yn Venue Cymru, Llandudno.

Mae’r digwyddiad dau ddiwrnod hwn yn rhoi’r cyfle i ymwelwyr ddarganfod gyrfaoedd trwy weithgareddau ac arddangosiadau rhyngweithiol ac ysbrydoledig, ac yn helpu pobl ifanc i gau’r bwlch yn weledol rhwng yr hyn maen nhw’n mwynhau ei wneud a’r hyn byddai’n bosib iddyn nhw ei wneud fel gyrfa

Parhewch â’ch cofrestriad os ydych chi’n rhan o sefydliad addysgol sy’n dod â 10 neu fwy o fyfyrwyr i’r digwyddiad. Os ydych chi’n dod â llai na 10 o fyfyrwyr neu’n cofrestru fel rhiant/gofalwr neu unigolyn, defnyddiwch y ffurflen gofrestru ar gyfer unigolion / teuluoedd.


Share with friends

Location

Venue Cymru

The Promenade

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved